کمیسیون انتخابات: مکتوب کمیسیون شکایات برای بازشماری آرا دارای اشکال است

سخنگوی کمیسیون مستقل انتخابات می‌گوید پس از آنکه مکتوب کمیسیون شکایات انتخاباتی به آنان مواصلت شد، تیم تخنیکی کمیسیون انتخابات بررسی آن را آغاز کرد و دریافت که مکتوب کمیسیون شکایات دارای اشکالاتی است.
تاریخ انتشار : يکشنبه ۶ دلو ۱۳۹۸ ساعت ۱۰:۵۸
کمیسیون انتخابات: مکتوب کمیسیون شکایات برای بازشماری آرا دارای اشکال است
درحالی که مسئولان کمیسیون شکایات انتخاباتی می‌گویند که هفتهٔ گذشته طی مکتوبی اطلاعات مراکز و محل‌هایی که باید آرای آن‌ها بازشماری شود را به کمیسیون انتخابات فرستاده‌اند، مسئولان کمیسیون انتخابات این مکتوب را دارای نواقص و مشکلات تخنیکی می‌دانند و خواستار تصحیح آن شده‌اند.
«عبدالعزیز ابراهیمی»، سخنگوی کمیسیون مستقل انتخابات می‌گوید پس از آنکه مکتوب کمیسیون شکایات انتخاباتی به آنان مواصلت شد، تیم تخنیکی کمیسیون انتخابات بررسی آن را آغاز کرد و دریافت که مکتوب کمیسیون شکایات دارای اشکالاتی است.
ابراهیمی افزود که کمیسیون شکایات در مکتوب خود خواهان تفتیش و بازشماری ۵۳۷۸ محل شده بود، اما این شمار محل‌ها طی فورم‌های مختلف و به صورت پراکنده بود و وقتی تیم تخنیکی کمیسیون انتخابات آن را بررسی کرد، دریافت که کمیسیون شکایات در واقع خواهان بررسی ۵۵۷۶ محل شده که این امر افزایش ۱۹۸ محل را در فورم نشان می‌داد.
وی اظهار داشت که ۱۰۹۸ محل بازشماری و تفتیش شده، به تکرار در مکتوب برای بازشماری فرستاده شده بود.
سخنگوی کمیسیون انتخابات اظهار داشت که ۷۷۶ محل تکراری طی این مکتوب به کمیسیون انتخابات فرستاده شد بود و نیز ۱۵۹ محل ذکر شده در مکتوب، اطلاعات ناقص داشت.
به گفتهٔ عبدالعزیز ابراهیمی، آنان از کمیسیون شکایات انتخاباتی همچنین خواسته‌اند تا فصیلهٔ خود دربارهٔ سرنوشت شکایات استیناف‌خواهی مبنی بر بازشماری آرا را نیز به این کمیسیون بفرستند.
ابراهیمی تأکید می‌کند که کمیسیون مستقل انتخابات تمام نواقص مکتوب کمیسیون شکایات را بررسی کرده و طی مکتوب یازده فقره‌ای دیگر، به کمیسیون شکایات فرستاده تا پس از اصلاح آن، روند بازشماری آرا آغاز شود.
ابراهیمی می‌گوید که کمیسیون انتخابات برای آغاز روند بازشماری آرا آمادگی کامل دارد.
سخنگوی کمیسیون انتخابات بیان داشت که مکتوب کمیسیون انتخابات هفتهٔ پیش به کمیسیون شکایات انتخاباتی فرستاده شده‌است.
 وی می‌گوید تا زمانی که کمیسیون شکایات نواقص و مشکلات تخنیکیِ که کمیسیون انتخابات در مکتوب کمیسیون شکایت با آن برخورده است را رفع نکند، آنان نمی‌تواند بازشماری و تفتیش آرا را آغاز کنند.
کد مطلب: 91853
 


 
نام و نام خانوادگی
ایمیل