​وزارت صلح: اجماع ملی در مورد صلح وجود دارد

سخنگوی وزارت دولت در امور صلح می‌گوید، در مورد صلح اجماعی ملی شکل گرفته‌است اما دربارهٔ میکانیزم آن هنوز اختلاف نظرهایی وجود دارد.
تاریخ انتشار : چهارشنبه ۲ دلو ۱۳۹۸ ساعت ۰۷:۲۵
​وزارت صلح: اجماع ملی در مورد صلح وجود دارد
سخنگوی وزارت دولت در امور صلح می‌گوید، در مورد صلح اجماعی ملی شکل گرفته‌است اما دربارهٔ میکانیزم آن هنوز اختلاف نظرهایی وجود دارد.

«ناجیه انوری» سخنگوی وزارت دولت در امور صلح گفت: «اجماع ملی در مورد صلح وجود دارد. همه جوانب صلح می‌خواهند.»

وی می‌افزاید: «حتی در منطقه و جهان نیز همه کشورها در افغانستان صلح می‌خواهند.»

سخنگوی وزارت دولت در امور صلح تصریح کرد: «اما [ما در حال حاضر] روی میکانیزم آن کار می‌کنیم که [بر همین اساس] باید تمام جوانبی‌که در این روند دخیل هستند نظرات‌شان گرفته شود تا این یک پروسه موفق باشد.»
کد مطلب: 91824
 


 
نام و نام خانوادگی
ایمیل