​سخنگوی ارگ: توافق بر سر «کاهش خشونت» به معنی تداوم جنگ است

30 جدی 1398 ساعت 11:15

سخنگوی رئیس‌جمهور می‌گوید حکومت افغانستان از این جهت بر برقراری آتش‌بس تأکید دارد که توافق آمریکا و طالبان بر سر «کاهش خشونت‌ها» متضمن عدم متضرر شدن افغان‌ها نیست.


صدیق صدیقی سخنگوی رئیس‌جمهور می‌گوید حکومت افغانستان از این جهت بر برقراری آتش‌بس تأکید دارد که توافق آمریکا و طالبان بر سر «کاهش خشونت‌ها» متضمن عدم متضرر شدن افغان‌ها نیست.

سخنگوی ارگ ریاست جمهوری در توضیح اینکه چرا حکومت وحدت ملی با موضوع «کاهش خشونت‌ها» - که ظاهرا طالبان و آمریکا بر سر آن توافق کرده اند، - موافق نیست، گفت که کاهش خشونت‌ها به این معنی است که متضرر شدن افغان‌ها از جنگ ادامه خواهد یافت.

صدیق صدیقی گفت: «تأکید مردم افغانستان این بوده‌است که آتش‌بس شود. چرا ما امروز اگر خدای ناخواسته ۱۰ نفر را از دست می‌دهیم، [با اجرای طرح] کاهش خشونت، چنانچه طالبان به صورت غیررسمی [بر آن] تأکید می‌کنند، چرا ۵ نفر را [نیز] از دست بدهیم؟»

وی افزود: «[توافق آمریکا و طالبان بر سر] کاهش خشونت‌ها به معنی تداوم جنگ است. تأکید ما این است که چرا [به جای کاهش خشونت‌ها] آتش‌بس نکنیم. کاهش خشونت به این معنی است که مردم آسیب خواهند دید.»


کد مطلب: 91810

آدرس مطلب: http://www.payam-aftab.com/fa/doc/news/91810/سخنگوی-ارگ-توافق-سر-کاهش-خشونت-معنی-تداوم-جنگ

پیام آفتاب
  http://www.payam-aftab.com