سرپرست وزارت داخله: طرزالمعل جدید مبارزه با جرایم معرفی شده‌است

سرپرست وزارت امور داخله امروز (دوشنبه ۲۳ جدی/دی) در یازدهمین جشن فراغت محصلین آکادمی پولیس گفت که همهٔ فارغان این دور آکادمی پولیس ملی شهید سترپاسوال عبدالرازق در ولایت کابل، به خصوص در دو حوزه و یک ولسوالی استخدام شده‌اند.
تاریخ انتشار : دوشنبه ۲۳ جدی ۱۳۹۸ ساعت ۱۴:۵۰
سرپرست وزارت داخله: طرزالمعل جدید مبارزه با جرایم معرفی شده‌است
«محمد مسعود اندرابی» سرپرست وزارت امور داخله امروز (دوشنبه ۲۳ جدی/دی) در یازدهمین جشن فراغت محصلین آکادمی پولیس گفت که همهٔ فارغان این دور آکادمی پولیس ملی شهید سترپاسوال عبدالرازق در ولایت کابل، به خصوص در دو حوزه و یک ولسوالی استخدام شده‌اند.
اندرابی با اشاره به اقدامات به منظور کاهش جرایم، گفت که طرزالمعل جدید مبارزه با جرایم و طرزالعمل جدید کاری حوزه‌ها معرفی شده‌است و در کنار آن، ۱۲۰۰ تن از قرارگاه وزارت امور داخله، بخاطر تقویت هرچه بیشتر پلان امنیتی کابل توظیف گردیده‌اند.
سرپرست وزارت امور داخله همچنین دربارهٔ کارکردها و برنامه‌های این وزارت را در زمینهٔ مسلکی سازی و تعلیمات پولیس، رسیدگی به امور کدری، حمایت از پولیس و رسیدگی به خانواده‌های شهدای پولیس، نیز صحبت کرد.
مل پاسوال عبدالجبار پردلی معین تعلمیات و پرسونل وزارت امور داخله نیز گفت که ۴۵۵ افسران جوان با فراگرفتن تعلیمات مسلکی در بخش‌های جنایی، اداره محابس، ترافیک، لوژستیک، سرحدی و امنیتی از آکادمی پولیس ملی شهید ستر پاسوال عبدالرازق فارغ گردیده‌اند و آماده خدمت به وطن می‌باشند.
کد مطلب: 91760
 


 
نام و نام خانوادگی
ایمیل