​وزارت داخله: زندانیان با خواندن یک جلد کتاب ۶ روز از حبس‌شان کم می‌شود

23 قوس 1398 ساعت 10:59

وزرات امور داخله می‌گوید هر زندانی که دست کم یک جلد کتاب ۱۰۰ صفحه‌ای را مطالعه و در مورد آن برای سایر زندانیان معلومات بدهد، شش روز تخفیف در میعاد حبس او داده خواهد شد.


وزرات امور داخله می‌گوید هر زندانی که دست کم یک جلد کتاب ۱۰۰ صفحه‌ای را مطالعه و در مورد آن برای سایر زندانیان معلومات بدهد، شش روز تخفیف در میعاد حبس او داده خواهد شد.
وزرات امور داخله روز جمعه (۲۲ قوس/آذر) با انتشار خبرنامه‌ای گفت که به هدف شناسایی، رشد و تشویق استعداد زندانیان و همچنین ترویج فرهنگ کتاب خوانی در میان زندانیان، هر زندانی که یک جلد کتاب را مطالعه و در مورد آن به دیگران معلومات بدهد شش روز تخفیف در معیاد حبس آن در نظر گرفته خواهد شد.
در خبرنامه وزارت داخله آمده‌است: «به هدف شناسایی و همچنان رشد و تشویق استعدادهای محبوسین در داخل زندان پلچرخی، هر زندانی که یک جلد کتاب صد صفحه‌ای را مطالعه نماید و سپس در مورد آن معلومات ارایه بدارد، ۶ روز از میعاد حبس آن کاهش داده خواهد شد».
خبرنامه وزارت داخله می‌افزاید، این روش به عنوان یکی از راه‌های اصلاح مجدد زندانیان در نظر گرفته شده و فراهم آوری امکانات حرفوی، علمی و هنری برای زندانیان ارزنده می‌باشد و محبوسین در صورت سرگرم بودن چنین فعالیت‌ها دیگر به راه‌های خطا و اشتباه فکر نخواهند کرد.
این ابتکار در محفلی که در مقر زندان پلچرخی به هدف رونمایی ۱۰ جلد کتاب که توسط محبوسین این زندان نوشته و چاپ شده، اعلام گردید.
در این محفل برای برخی از زندانیان از جمله؛ شاعران، هنرمندان، ورزشکاران و نخبگان تقدیرنامه نیز توزیع شد.
به نقل از خبرنامه بخاطر ترویج فرهنگ مطالعه میان زندانیان، کار بالای مسوده کتابخوانی جریان دارد که بر بنیاد آن، آنعده از محبوسین که یک جلد کتاب حداقل صد صفحه ای را مطالعه و مدت ده دقیقه در مورد آن معلومات بدهند، مدت ۶ روز در میعاد حبس شان تخفیف در نظر گرفته می‌شود.


کد مطلب: 91427

آدرس مطلب: http://www.payam-aftab.com/fa/doc/news/91427/وزارت-داخله-زندانیان-خواندن-یک-جلد-کتاب-۶-روز-حبس-شان-کم-می-شود

پیام آفتاب
  http://www.payam-aftab.com