ثبات و همگرایی خواستار توضیحات کمیسیون انتخابات دربارهٔ اعتباربخشی به آرای جنجالی شد

تیم انتخاباتی «ثبات و همگرایی» به رهبری «عبدالله عبدالله»، طی نامه‌ای به کمیسیون مستقل انتخابات، دلایل حقوقی خود را دربارهٔ ابطال آرای جنجالی به این کمیسیون توضیح داده و از این نهاد خواسته که دلایلش را در مورد اعتباربخشی این آرا، توضیح دهد.
تاریخ انتشار : چهارشنبه ۲۰ قوس ۱۳۹۸ ساعت ۱۰:۵۶
ثبات و همگرایی خواستار توضیحات کمیسیون انتخابات دربارهٔ اعتباربخشی به آرای جنجالی شد
تیم انتخاباتی «ثبات و همگرایی» به رهبری «عبدالله عبدالله»، طی نامه‌ای به کمیسیون مستقل انتخابات، دلایل حقوقی خود را دربارهٔ ابطال آرای جنجالی به این کمیسیون توضیح داده و از این نهاد خواسته که دلایلش را در مورد اعتباربخشی این آرا، توضیح دهد.
در این نامه آمده‌است که برای اتمام حجت، استفاده از آخرین فرصت برای نجات پروسه انتخابات و به هدف این‌که همه شرکای انتخاباتی و مردم افغانستان فرصت قضاوت را داشته باشند، این نامه را نوشته‌است.
در یک نسخه این نامه که هم‌زمان به کمیسیون شکایات انتخاباتی، فیفا، تیفا، یوناما، سفارت آمریکا، سفارت اتحادیه اروپا، سفارت انگلستان و سفارت آلمان فرستاده شده‌است، توضیحات روز یکشنبه کمیسیون مستقل انتخابات در مورد آرای جنجالی و مشکلات انتخابات مبتنی بر حدس و گمان خوانده شده‌است.
در نامه ثبات و همگرایی تصریح شده که کمیسیون مستقل انتخابات مبنای حقوقی و قانونی خود را برای حدس و گمان مطروحه‌اش، در نشست معلوماتی روز یک‌شنبه ارایه نتوانسته‌است.
از جانب دیگر، ثبات و همگرایی گفته در نشست معلوماتی کمیسیون مستقل انتخابات که روز یکشنبه، هفدهم قوس/آذر برگزار شد، به این تیم انتخاباتی برای توضیح دلایل حقوقی و قانونی‌اش مبنی بر ابطال آرای جنجالی فرصت داده نشد، در حالی که به گفته ثبات و همگرایی، کمیسیون مستقل انتخاباتی طی چند ساعت تنها حدس و گمان خود را در مورد مشکلات انتخاباتی بیان کرده‌است.
این تیم انتخاباتی همراه با نامه‌اش، ضمیه‌ای را نیز به کمیسیون مستقل انتخابات فرستاده و نام آن را جدول تبیین تناقض‌های فیصله‌های کمیسیون مستقل انتخابات با قانون، لوایح، طرزالعمل‌های انتخاباتی گذاشته‌است.
ثبات و همگرایی در این ضمیمه، استدلال حقوقی و قانونی خود را در مورد ۱۰۲ هزار و ۱۲ رای خارج از زمان رای‌دهی و ۱۶۷ هزار و ۲۳۸ رایی که در ۳ هزار و ۹۷ محل افزوده شده توضیح داده‌است. این تیم انتخاباتی این آرا را مبهم، مشکوک و بی‌اعتبار توصیف کرده و گفته که کمیسیون مستقل انتخابات آن‌ها را بدون استدلال قانونی و حقوقی اعتبار داده‌است.
همچنین توضیحات دربارهٔ ۳۰ هزار و ۶۰۸ رایی که ثبات و همگرایی گفته از یک هزار و ۴۶۶ کم شده و کمیسیون مستقل انتخابات آن را در نبود استدلال قانون و حقوقی پذیرفته، جزو ضمیهٔ نامه است.
ثبات و همگرایی در نامه توضیح داده که کمیسیون مستقل انتخابات هزاران محلی را که تفاوت یک تا پنج رای میان برگه نتایج و آرای طی مراحل شده در دستگاه بایومتریکی آن وجود دارد، به بازشمای نفرستاده‌است، در حالی که به گفته این تیم انتخاباتی، کمیسیون مستقل انتخابات صلاحیت قانونی برای این کار نداشته‌است.
وارد کردن دو هزار و ۴۲۳ صندوقی که معلومات بایومتریک آن‌ها در سرور درمالوگ وجود ندارد و به حکم قانون بی‌اعتبار است، از دیگر مواردی است که ثبات و همگرایی در نامه‌اش به آن اشاره کرده و در ضمیمه نامه بدان توضیح داده‌است.
سرانجام ثبات و همگرایی در نامه‌اش عنوانی کمیسیون مستقل انتخابات، مدعی شده که محلاتی در روز انتخابات به هدف تقلب از مراکز قبلی به جاهای دیگر منتقل شده‌است. ثبات و همگرایی گفته که به آرای این محلات نباید مطابق قانون اعتبار داده شود.
در پایان ثبات و همگرایی از کمیسیون مستقل انتخابات خواسته‌است که پاسخ این نامه و ضمیمه آن را با استناد به قانون انتخابات، لوایح و طرزالعمل‌های مربوط – نه براساس تحلیل من درآوردی و مبنی بر ظن و گمان- ارایه کند.
این نامه روز سه‌شنبه، نوزدهم قوس/آذر، به کمیسیون مستقل انتخابات فرستاده شده‌است.
 
کد مطلب: 91397
 


 
نام و نام خانوادگی
ایمیل