شورای نامزدان: اعلام نتیجهٔ انتخابات بحران‌آفرین می‌شود

شورای نامزدان انتخابات ریاست جمهوری می‌گوید که کمیسیون انتخابات بایستی بداند که این شورا و مردم افغانستان شیوه‌های غیرقانونی در روند انتخابات را قابل تحمل و پذیرش نمی‌داند.
تاریخ انتشار : سه شنبه ۱۹ قوس ۱۳۹۸ ساعت ۱۵:۴۸
شورای نامزدان: اعلام نتیجهٔ انتخابات بحران‌آفرین می‌شود
شورای نامزدان انتخابات ریاست جمهوری می‌گوید که کمیسیون انتخابات بایستی بداند که این شورا و مردم افغانستان شیوه‌های غیرقانونی در روند انتخابات را قابل تحمل و پذیرش نمی‌داند.
اعضای این شورا در خبرنامه‌ای که شب گذشته منتشر کردند، گفتند: چنانچه دیده شد، نشست عوام‌فریبانهٔ کمیسیون انتخابات طبق پیش‌بینی ما نمادین، غیرموثر و فاقد معیارهای انتخاباتی ثابت گردید.
در بخشی از این خبرنامه آمده‌است: شورای نامزدان ریاست‌جمهوری بدین باور است که ریشه گرفتن هنجارهای دموکراسی و امورِ مربوط به حکومت‌داری با نمایش دادن‌ها و بازی با افکار عمومی حاصل نمی‌شود. به همین جهت برای عبور از انسداد روند انتخابات طرح «حکومت مشارکت ملی انتخابات‌محور» و پیشنهادِ «دیالوگ» میان تکت‌های انتخاباتی، طرف‌های سیاسی و نخبگان کشور را ارایه نموده‌است؛ تا از این طریق زمینه‌های همبستگی ارزشی به‌وجود آورده شود و منافع ملی کشور موردِ صیانت قرار گیرد.
بر بنیاد این خبرنامه: کمیسیون انتخابات بایستی بداند که شورای نامزدان ریاست جمهوری و مردم افغانستان شیوه‌های غیرقانونی در روند انتخابات را قابل تحمل و پذیرش نمی‌داند.
اعضای شورای نامزدان خاطرنشان کردند: در جلسهٔ فرمایشی یاد شده به خوبی آشکار شد که ظرفیت و مدیریتِ کمیسیون انتخابات به گونهٔ جدی در برابر سؤال قرار گرفت و از اعتماد حتی ضعیف دسته‌های انتخاباتی و مردم افغانستان نیز برخوردار نمی‌باشد، شایان یادآوری‌ست که اعتراف برخی از کمیشنران با وجدان ملی قابل ستایش می‌باشد. بنابراین کارکرد کمیسیون ناکام و تصمیم‌گیری آن موجب بی‌ثباتی کشور می‌شود.
در ادامه خبرنامه آمده است: «با صراحت تمام اعلام می‌نماییم که کمیسیون اشتباه بزرگ تاریخی را مرتکب نشود و نتیجهٔ انتخابات را اعلام ننماید، زیرا بحران‌آفرین می‌شود و پروسهٔ نظام‌سازی را صدمه جدی می‌رساند. در صورتی‌که تصامیم عجولانه اتخاذ نماید، شورای نامزدان ریاست‌جمهوری نتیجهٔ تقلبات را نامشروع می‌خواند، همزمان با آن اقدامات بازدارنده را روی دست می‌گیرد و در جهتِ پی‌گیری اقدامات غیرقانونی کمیسیون تا سرحد محاکمه تلاش می‌نماید.»
اعضای این شورا تاکید کردند که «شورای نامزدان ریاست جمهوری خود را مکلف می‌داند که در جهتِ تشکیل حکومت مشارکت ملی گام بردارد و در راستای بسیج ملی برای جلوگیری از بحران در کشور اقدامات لازم را روی دست می‌گیرد.»
کد مطلب: 91387
 


 
نام و نام خانوادگی
ایمیل