ثبات و همگرایی: کمیسیون انتخابات نشان داد که به قانون تمکین نمی‌کند

فضل احمد معنوی، عضو ارشد تیم انتخاباتی «ثبات و همگرایی» به رهبری عبدالله عبدالله می‌گوید در صورتی که کمیسیون مستقل انتخابات به مسیر قانون برنگردد، این تیم تحت هر شرایطی این کمیسیون را وادار خواهد کرد تا آخرین رأی تقلبی را از سیستم خارج کند.
تاریخ انتشار : دوشنبه ۱۸ قوس ۱۳۹۸ ساعت ۱۶:۳۰
ثبات و همگرایی: کمیسیون انتخابات نشان داد که به قانون تمکین نمی‌کند
فضل احمد معنوی، عضو ارشد تیم انتخاباتی «ثبات و همگرایی» به رهبری عبدالله عبدالله می‌گوید در صورتی که کمیسیون مستقل انتخابات به مسیر قانون برنگردد، این تیم تحت هر شرایطی این کمیسیون را وادار خواهد کرد تا آخرین رأی تقلبی را از سیستم خارج کند.
آقای معنوی که امروز (دوشنبه ۱۸ آذر/قوس) در یک نشست خبری در کابل صحبت می‌کرد، با اشاره به نشست روز گذشتهٔ کمیسیون انتخابات، این نشست را ضیاع وقت خواند و گفت که به نمایندگان تیم «ثبات و همگرایی» برای طرح ادعاهای این تیم داده نشد.
معنوی افزود که آنان انتظار داشتند که نشست روز گذشته به یک نتیجه بی‌انجامد، اما آنچه را که کمیسیون انتخابات ارایه کرد، مبتنی به برداشت‌های خود این کمیسیون از وضع تخنیکی و فضای عمومی و در کنار آن مبنتی بر سیاسی‌بودن قضیه بود.
وی تأکید کرد که تیم «ثبات و همگرایی» دنبال هیچ بهانه‌ای نیست، تنها از کمیسیون انتخابات می‌خواهد که براساس قانون، لوایح و طرزالعمل‌های تصویب‌شده کار کند.
به گفتهٔ وی، کمیسیون انتخابات در نشست روز گذشته نشان داد که به قانون و مقررات تمکین نمی‌کند.
معنوی همچنین گفت: «کمیسیون از قبل یک تصمیم گرفته و هیچ‌گاهی نمی‌خواهد از راهی که می‌خواهد برود، برگردد.»
فضل‌احمد معنوی گفت در صورتی که کمیسیون به راهی که می‌رود، ادامه بدهد، قضیه را بیشتر از این پیچیده، سخت و مبهم می‌کند.
معنوی در بخشی از صحبت‌های خود گفت: «حتی یک رأی تقلبی پذیرفتنی نیست، هرآنچه که پیش می‌آید، مسئولیتش به عهدهٔ ما نیست، وظیفهٔ ما گذشت از آنچه که قانون به ما حق داده، نیست.»
کد مطلب: 91380
 


 
نام و نام خانوادگی
ایمیل