صدیقه بختیاری: قدرت سیاسی افغانستان در انحصار رهبران قومی است

15 قوس 1398 ساعت 14:45

یافته‌های تحقیق جدیدی که توسط «انستیتیوت مطالعات استراتژیک افغانستان» انجام شده، نشان می‌دهد که قدرت سیاسی در افغانستان در انحصار رهبران قومی است و آن‌ها تلاش دارند قدرت سیاسی خود را موروثی کنند.


یافته‌های تحقیق جدیدی که توسط «انستیتیوت مطالعات استراتژیک افغانستان» انجام شده، نشان می‌دهد که قدرت سیاسی در افغانستان در انحصار رهبران قومی است و آن‌ها تلاش دارند قدرت سیاسی خود را موروثی کنند.
این تحقیق با نام «گروه‌های قومی و توزیع قدرت سیاسی در افغانستان» روز پنجشنبه (۱۴ قوس/آذر) در یک نشست خبری در کابل منتشر شد. در این تحقیق دیدگاه‌های چهار تیم انتخاباتی و چهار حزب سیاسی عمده که خواهان تغییر ساختار نظام هستند بازتاب داده شده‌است.
صدیقه بختیاری پژوهشگر این تحقیق گفت که بر اساس این پژوهش قدرت سیاسی کشور در یک لایه، از سوی رهبران قومی انحصار شده و این رهبران با استفاده از اعتبار سیاسی و اقتصادی شان می‌خواهند آن را موروثی سازند.
بانو بختیاری، وابستگی قومی را عامل و زمینه‌ساز افزایش اعتبار رهبران قومی در جریان سه دهه گذشته خواند و افزود که این رهبران با استفاده از این اعتبار ثروت‌های هنگفت به دست آورده و قدرت سیاسی را در انحصار خود گرفته‌اند.
به گفتهٔ وی، نتیجه انحصار یاد شده با عث شده که دسترسی به قدرت سیاسی تنها از راه ارتباط و وابستگی با رهبران قومی ممکن باشد و شهروندانی که با این رهبران ارتباط ندارند به قدرت نیز دسترسی نمی‌یابند.
وی به بخشی دیگر از یافته‌های تحقیق اشاره کرد و گفت که ساختار نظام افغانستان دست‌کم از سه جهت مختلف با مشکل تمرکز قدرت روبرو است.
بختیاری گفت که از دید جغرافیایی قدرت سیاسی و اداری در مرکز/پایتخت متمرکز است و این امر عملکرد دولت را در محلات با کندی روبرو کرده و نارضایتی و حس سهیم نبودن در قدرت را بین شهروندان در محلات تقویت کرده‌است.
وی افزود که به باور مصاحبه‌شوندگان از سوی دیگر قدرت دولت در قوه مجریه (حکومت) متمرکز شده و دو قوه مهم دولت شامل قوه مقننه/ شورای ملی وقوه قضاییه در ساختار موجود به حاشیه قرار گرفته‌اند که به گفتهٔ وی، این نوع تمرکز از سوی دست‌اندرکاران دو قوه یاد شده به باد انتقاد گرفته شده‌است.
به گفته این محقق، تمرکز بیش از حد قدرت در تنها پست ریاست جمهوری، بخش دیگر از تمرکز قدرت در ساختار نظام است که عملکرد سایر قوا را با چالش مواجه کرده‌است.
وی از نقیصه‌های دیگر نظام سیاسی موجود که از سوی مصاحبه‌کنندگان اشاره شده نیز یادآوری کرد و گفت که نبود نهاد واحد و با صلاحیت برای تفسیر قانون اساسی و نظارت از پروسه تطبیق قوانین به ویژه عملکرد رئیس‌جمهور بخشی دیگر از مشکلات نظام فعلی است.
به گفتهٔ وی، نبود چنین نهادی باعث شده‌است که در مواردی رئیس‌جمهور با استفاده از صلاحیت‌های بی‌حد و حصر، از قانون عدول کند و به مردم پاسخگو نباشد.
به بیان بانو بختیاری در سوی دیگر، قانون اساسی نیز علیه شهروندان، تبعیض اعمال کرده که مورد انتقاد برخی از مصاحبه‌شوندگان این تحقیق قرار گرفته‌است.
در یک مادهٔ قانون اساسی مسلمان بودن، یکی از شرایط اصلی نامزدی در انتخابات ریاست جمهوری دانسته شده‌است که این ماده قانون به باور این پژوهشگر علیه شهروندان هندوباور کشور تبعیض اعمال کرده‌است.
وی با پرداختن به نتیجه‌گیری تحقیق یادآور شد، نظام سیاسی موجود که هدف شمولیت اقوام در قدرت سیاسی شکل گرفته در ۱۸ سال گذشته نتیجه عکس داده و حس نا رضایتی و دوری از قدرت را در میان تمام اقوام تقویت کرده‌است.
پژوهشگر انستیتیوت مطالعات استراتژیک خاطر نشان کرد که به باور مصاحبه‌شوندگان، تغییر یا تعدیل نظام به ساختارهای سیاسیِ پارلمانی، صدارتی، ریاستی با سه معاون و فدرالی می‌تواند به تسریع روند ملت سازی و تضعیف حس نارضایتی اقوام کمک کند.


کد مطلب: 91343

آدرس مطلب: http://www.payam-aftab.com/fa/doc/news/91343/صدیقه-بختیاری-قدرت-سیاسی-افغانستان-انحصار-رهبران-قومی

پیام آفتاب
  http://www.payam-aftab.com