شورای نامزدان انتخابات: انتخابات از مسیر اصلی خود منحرف شده‌است

شورای نامزدان انتخابات ریاست جمهوری با تأکید بر اینکه انتخابات از مسیر اصلی خود منحرف و از کنترل کمیسیون انتخابات بیرون شده، می‌گوید کمیسیون انتخابات مشروعیت و اعتماد لازم برای اعلام نتیجهٔ انتخابات را ندارد و هر نوع اعلام نتایج در مغایرت با قانون انتخابات، بحران‌زا است.
تاریخ انتشار : شنبه ۱۶ قوس ۱۳۹۸ ساعت ۱۰:۱۱
شورای نامزدان انتخابات: انتخابات از مسیر اصلی خود منحرف شده‌است
شورای نامزدان انتخابات ریاست جمهوری با انتشار اعلامیه‌ای که روز پنجشنبه (۱۴ قوس/آذر) گفت که هر گونه اعلام نتیجهٔ انتخابات که در مغایرت با قانون، لوایح و طرزالعمل کمیسیون انتخابات، خلاف اصول ارزش‌های قانونی، معیارهای بین‌المللی انتخابات و مصالح ملی است و بحران آفرین تلقی می‌گردد.
در خبرنامهٔ این شورا آمده که «کمیسیون به خوبی می‌داند که انتحابات از مسیر اصلی منحرف شده و اکنون از کنترل کمیسیون بیرون شده‌است».
در خبرنامه تأکید شده که شورای نامزدان انتخابات ریاست جمهوری، معتقد است که کمیسیون انتخابات به عنوان یک نهادهای مستقل مشروعیت و اعتماد لازم را برای اعلام نتیجهٔ انتخابات ندارد و این شورا، برای جلوگیری از بحران انتخابات، طرح «شکل‌گیری حکومت مشارکت ملی انتخابات محور» را ارایه نموده و جهت برجسته کردن آن رأیزنی‌ها را با طرف‌های سیاسی و نخبگان کشور به گونهٔ جدی آغاز کرده‌است.
همچنین در این خبرنامهٔ از جامعهٔ جهانی خواسته شده تا با در نظرداشت، نظرات محورهای دخیل در انتخابات (فیفا، تیفا، ایتوا و تیم‌های انتخابات و مردم)، برداشت مردم افغانستان از انتخابات ناکام ششم میزان، متوجهٔ تأثیرات موضوع‌گیری‌ها مهم و خوب باشند تا عاملان بحران انتخابات موجود از نقش سازنده کشورهای کمک کننده انتخابات سوءاستفاده ننمایند و بحران دامنهٔ گسنرده‌تر بخود نگیرد.
کد مطلب: 91342
 


 
نام و نام خانوادگی
ایمیل