​اداره هوانوردی ملکی نرخ‌نامه پروازهای داخلی را تصویب کرد

در نرخ نامه پروازهای داخلی قیمت تکت‌ها مشخص شده‌است و اداره هوانوردی ملکی از شرکت‌های هوایی داخلی و تمام شرکت‌های سیاحتی که تکت‌ها را به فروش می‌رسانند خواسته‌است که مطابق نرخ‌های تعیین شده در «سکتورهای پروازی» اجراات کنند.
تاریخ انتشار : چهارشنبه ۱۵ عقرب ۱۳۹۸ ساعت ۱۰:۵۶
اداره هوانوردی ملکی نرخ‌های پیشنهادی شرکت‌های هواپیمایی داخلی را روز گذشته (سه‌شنبه ۱۴ عقرب) تأیید کرد. این نرخ‌نامه پس از اعتراض شهروندان نسبت به بلند بودن هزینه پروازهای داخلی وضع شده‌است.
در نرخ نامه پروازهای داخلی قیمت تکت‌ها مشخص شده‌است و اداره هوانوردی ملکی از شرکت‌های هوایی داخلی و تمام شرکت‌های سیاحتی که تکت‌ها را به فروش می‌رسانند خواسته‌است که مطابق نرخ‌های تعیین شده در «سکتورهای پروازی» اجراات کنند. این اداره همچنین هشدار داده‌است اگر شرکت‌های هوایی از نرخ‌های تعیین شده خلاف‌ورزی کنند، برخورد قانونی «تأدیبی» با آن‌ها صورت می‌گیرد. در صورتی که متخلفان شرکت‌های سیاحتی باشند، حق فروش تکت را از آن‌ها خواهند گرفت.
 

اداره هوانوردی ملکی برای پروازهای داخلی نرخ‌نامه وضع کرد

هزینه‌های پروازهای داخلی اما در این نرخ‌نامه خلاف پالیسی دولت به دالر ارائه شده‌است. چنانکه مسوولان اداره هوانوردی ملکی گفته‌اند، این نرخ‌نامه در توافق با نمایندگان شرکت‌های ترانسپورت هوایی وضع شده‌است.
اداره هوانوردی به شرکت‌های هوایی هدایت داده‌است که پس از اعلام تصمیم تازه‌اش که «پالیسی تغییر تکت و انصراف از مسافرت را در مطابقت با ماده ۶۴ قانون هوانوردی ملکی تنظیم» و در زیر تکت‌های صادره شده درج کنند. این اداره همچنین گفته‌است که شرکت‌های هوایی مکلف‌اند که از این پس، تکت‌های‌شان باید حاوی شماره تماس برای ثبت شکایات مسافران باشد.
کد مطلب: 91160
 


 
نام و نام خانوادگی
ایمیل