​عزیز رفیعی: صلح تنها یک مسئله حکومتی و سیاسی نیست

13 عقرب 1398 ساعت 13:45

درحالی که شورای امنیت ملی هفته گذشته طرحی هفت ماده‌ای با عنوان «طرح حکومت برای صلح» را منتشر کرد، مجتمع نهادهای جامعه مدنی نسبت به آن انتقادهایی وارد نمود.


درحالی که شورای امنیت ملی هفته گذشته طرحی هفت ماده‌ای با عنوان «طرح حکومت برای صلح» را منتشر کرد، مجتمع نهادهای جامعه مدنی نسبت به آن انتقادهایی وارد نمود.
«عزیز رفیعی» رئیس مجتمع نهادهای جامعه مدنی گفت که وی به عنوان رئیس این نهاد از طریق رسانه‌ها با خبر شده که ریاست جمهوری یک طرح هفت ماده‌ای برای صلح تهیه کرده‌است.
رفیعی افزود: در حالی مجتمع نهادهای جامعه مدنی از تمامی تلاش‌ها برای رسیدن به صلح در کشور حمایت می‌کند، به این باور است که تهیه هر طرحی برای صلح، بدون مشورت با نهادهای جامعه مدنی، یک کار نادرست بوده و به صلح کمکی نخواهد کرد.
 رئیس مجتمع نهادهای جامعه مدنی تأکید کرد که صلح تنها یک مسئله حکومتی و سیاسی نیست، بلکه یک مسئله ملی و اجتماعی هم هست که باید در تهیه طرح آن به مطالبات مردم و جامعه مدنی نیز توجه صورت گیرد.


کد مطلب: 91145

آدرس مطلب: http://www.payam-aftab.com/fa/doc/news/91145/عزیز-رفیعی-صلح-تنها-یک-مسئله-حکومتی-سیاسی-نیست

پیام آفتاب
  http://www.payam-aftab.com