کمیسیون انتخابات: یک میلیون و ۸۴۳ هزار و ۱۰۷ رأی را معتبر شناخته‌شد / ۸۶ هزار رای توسط شرکت درمالوگ ابطال شد

کمیشنر کمیسیون انتخابات، در یک نشست خبری گفت که بیش از یک میلیون و ۹۲۹ هزار و ۳۳ معلومات بایومتریکی به سرور مرکزی منتقل شده بود، اما شرکت درمالوگ یک میلیون و ۸۴۳ هزار و ۱۰۷ رأی را معتبر شناخته‌است.
تاریخ انتشار : شنبه ۱۱ عقرب ۱۳۹۸ ساعت ۱۷:۰۸
کمیسیون انتخابات: یک میلیون و ۸۴۳ هزار و ۱۰۷ رأی را معتبر شناخته‌شد / ۸۶ هزار رای توسط شرکت درمالوگ ابطال شد
کمیسیون مستقل انتخابات می‌گوید که گزارش تصفیه آرا در «سرور مرکزی» از سوی شرکت درمالوگ به این کمیسیون سپرده شده‌است.
«اورنگ‌زیب»، کمیشنر کمیسیون انتخابات، در یک نشست خبری گفت که بیش از یک میلیون و ۹۲۹ هزار و ۳۳ معلومات بایومتریکی به سرور مرکزی منتقل شده بود، اما شرکت درمالوگ یک میلیون و ۸۴۳ هزار و ۱۰۷ رأی را معتبر شناخته‌است. تفاوت میان این دو آمار ۸۶ هزار و ۲۲۶ رأی است.
شرکت درمالوگ، تهیه‌کننده دستگاه بایومتریک انتخابات ریاست جمهوری ششم میزان است و مدیریت سرور مرکزی را برعهده دارد.
اورنگ‌زیب، کمیشنر کمیسیون مستقل انتخابات، روز شنبه (۱۱ عقرب) در یک نشست خبری گفت که شرکت درمالوگ آرای تکراری، عکس تکراری، عکس از روی عکس و آرای استفاده شده پیش از ساعت هفت صبح و پس از ساعت پنج شام را که در روز انتخابات به کار گرفته شده، تصفیه کرده‌است.
وی از جانب دیگر گفت که کمیسیون مستقل انتخابات آماری را که از سوی شرکت درمالوگ به دست آورده‌است، مطالعه و بررسی می‌کند تا میزان حضور مردم را براساس هر ولایت مشخص کند.
همچنین این کمیشنر کمیسیون مستقل انتخابات می‌گوید که به زودی شمار مراکزی که باید بازشماری شود، مشخص خواهد شد.
اورنگ‌زیب همچنین گفت که هیچ مشکل فنی برای اعلام نشدن نتایج ابتدایی انتخابات ریاست جمهوری در ۲۳ عقرب وجود ندارد.
کد مطلب: 91132
 


 
نام و نام خانوادگی
ایمیل