​وزارت دولت در امور رسیدگی به حوادث:

۳۰ میلیون دالر برای کمک به آسیب‌دیدگان حوادث طبیعی درنظر گرفته شده‌است

11 عقرب 1398 ساعت 11:16

وزارت دولت در امور رسیدگی به حوادث از آمادگی این وزارت برای رسیدگی به وضعیت بیجاشدگان حوادث طبیعی خبر داد.


وزارت دولت در امور رسیدگی به حوادث از آمادگی این وزارت برای رسیدگی به وضعیت بیجاشدگان حوادث طبیعی خبر داد.
«احمدتمیم عظیمی»، سخنگوی وزارت دولت در امور رسیدگی گفت که این وزارت برای کمک به بیجاشدگان و خانواده‌هایی که توسط آفت‌های طبیعی تهدید می‌شوند، ۳۰ میلیون دالر، در نظر گرفته‌است.
عظیمی گفت که این وزارت با نهادهای مرتبط یک پلان ترتیب کرده که بر اساس آن برای کمک به بیجا شدگان و همچنین شماری از خانواده‌هایی که در اثر حوادث طبیعی آسیب‌پذیرند، ۳۰ میلیون دالر تخصیص داده‌است. از این مقدار، این وزارت توانسته‌است که ۲۴ میلیون آن را فراهم کند.
عظیمی تصریح کرد که شماری از کشورها و مؤسسه‌ها نیز تعهد کرده‌اند که برای کمک به بیجاشدگان و همچنین خانواده‌های آسیب‌پذیر احتمالی حوادث طبیعی کمک کنند.
به گفته وی جاپان، تعهد سپرده‌است که دو میلیون دالر را به این خانواده‌ها کمک کند.
همچنین عظیمی بیان داشت که قرار است حکومت افغانستان ۱۷۴ میلیون افغانی را از بودجه خود برای رسیدگی به وضعیت بیجاشدگان بپردازد.
عظیمی گفت که قرار است در حدود ۱۱۷ ولسوالی و ۳۱۳ قریه را زیر پوشش کمک‌های‌شان قرار دهند.
سخنگوی وزارت دولت در امور رسیدگی گفت که این وزارت در حدود ۱۳ اتاق حالات اضطرار را در سالنگ‌ها ایجاد کرده‌است تا در صورتی مسدود شدن راه در فصل زمستان، راکبین را در این اتاق‌ها انتقال دهند.
علاوه بر این عظیمی تصریح کرد که دو کلینیک خدمات صحی را با هم‌کاری وزارت صحت عامه در سالنگ جنوبی و شمالی ساخته‌اند تا در صورت مشکلات صحی مسافران، به آن‌ها کمک صحی شود.


کد مطلب: 91125

آدرس مطلب: http://www.payam-aftab.com/fa/doc/news/91125/۳۰-میلیون-دالر-کمک-آسیب-دیدگان-حوادث-طبیعی-درنظر-گرفته-شده-است

پیام آفتاب
  http://www.payam-aftab.com