​لوی سارنوالی: مشاور امنیتی و مسئول گاردهای ملکی کمیسیون انتخابات برکنار شود

لوی سارنوالی در ارتباط با شکسته شدن قفل مرکز دیجیتالی کمیسیون مستقل انتخابات خواستار برکناری مشاور امنیتی و مسئول گاردهای ملکی این کمیسیون و یک سرباز موظف در کمیسیون مستقل انتخابات شد.
تاریخ انتشار : چهارشنبه ۸ عقرب ۱۳۹۸ ساعت ۱۸:۱۴
​لوی سارنوالی: مشاور امنیتی و مسئول گاردهای ملکی کمیسیون انتخابات برکنار شود
لوی سارنوالی در ارتباط با شکسته شدن قفل مرکز دیجیتالی کمیسیون مستقل انتخابات خواستار برکناری مشاور امنیتی و مسئول گاردهای ملکی این کمیسیون و یک سرباز موظف در کمیسیون مستقل انتخابات شد.
لوی سارنوالی از کمیسیون مستقل انتخابات خواست که این افراد را پس از سبک‌دوش شدن، دوباره برای تحقیق به این نهاد معرفی کند.
«فرخ سیر»، رئیس ارتباطات عامه لوی سارنوالی به رسانه‌ها گفت: نامه کمیسیون مستقل انتخابات مبنی بر معرفی ۳ نفر که مشمول مشاور امنیتی، مسوول گاردهای ملکی و یک نفر سرباز می‌باشد، برای تحقیق و تعقیب عدلی به لوی سارنوالی رسیده‌است.
به گفته وی، لوی سارنوالی ضمن تعیین یک هیئت برای تحقیق موضوع از کمیسیون مستقل انتخابات خواسته‌است تا بر اساس بند ۳ ماده ۲۳ قانون انتخابات، آن‌ها را از وظایف‌شان برکنار و دو باره جهت تحقیق معرفی کند.
کد مطلب: 91108
 


 
نام و نام خانوادگی
ایمیل