محمد ناطقی: آرای محلاتی که دستگاه‌های بایومتریک‌شان گم شده‌ نباید شمارش شود

14 میزان 1398 ساعت 11:45

عضو ارشد تیم انتخاباتی «ثبات و هم‌گرایی» تصریح کرد «در صورتی که شمار دستگاه‌های بایومتریک گم‌شده یا دستگاه‌هایی که حافظه آن پاک شده باشد، زیاد چشم‌گیر نباشد، مشکلی در انتخابات به میان نخواهد آورد.»


کمیسیون مستقل انتخابات و نهادهای ناظر بر انتخابات می‌گویند که شماری از دستگاه‌های بایومتریک در محلات رأی‌دهی گم شده‌اند.

«محمد ناطقی»، عضو ارشد تیم انتخاباتی «ثبات و هم‌گرایی» در همین رابطه گفت در صورتی که این مشکلات به صورت سازمان‌یافته بروز کرده باشد، برای این دسته انتخاباتی مایه نگرانی است.

وی تصریح کرد «در صورتی که شمار دستگاه‌های بایومتریک گم‌شده یا دستگاه‌هایی که حافظه آن پاک شده باشد، زیاد چشم‌گیر نباشد، مشکلی در انتخابات به میان نخواهد آورد.»

ناطقی همچنین تأکید کرد در این حالت، آرای محلاتی که دستگاه‌های بایومتریک با این دو سرنوشت روبه‌رو شده‌است، نباید در جمع آرای صحیح شمارش شود.


کد مطلب: 90940

آدرس مطلب: http://www.payam-aftab.com/fa/doc/news/90940/محمد-ناطقی-آرای-محلاتی-دستگاه-های-بایومتریک-شان-گم-شده-نباید-شمارش-شود

پیام آفتاب
  http://www.payam-aftab.com