روند انتقال مواد حساس انتخاباتی به کابل تا پایان امروز خاتمه می‌یابد

کمیسیون مستقل انتخابات اعلام کرد که تمام مواد حساس انتخاباتی تا پایان امروز شنبه (۱۳ میزان) از ولایت‌ها به کابل منتقل می‌شود.
تاریخ انتشار : شنبه ۱۳ میزان ۱۳۹۸ ساعت ۰۸:۰۴
روند انتقال مواد حساس انتخاباتی به کابل تا پایان امروز خاتمه می‌یابد
کمیسیون مستقل انتخابات اعلام کرد که تمام مواد حساس انتخاباتی تا پایان امروز شنبه (۱۳ میزان) از ولایت‌ها به کابل منتقل می‌شود.
عبدالعزیز ابراهیمی، از سخنگویان این کمیسیون گفت که موادحساس انتخاباتی ۲۳ ولایت به کابل رسیده‌است و تا پایان امروز مواد حساس انتخاباتی تمام ولایت‌ها به کابل منتقل می‌شود.
به گفته وی، قسمتی از اطلاعات دستگاه‌های بایومتریک وارد سیستم اطلاعات مرکزی کمیسیون مستقل انتخابات شده‌است و با رسیدن مواد حساس انتخاباتی سایر ولایت‌ها همه این اطلاعات وارد سیستم خواهد شد.
مواد حساس انتخاباتی شامل دستگاه‌های بایومتریک و فورم نتایج آرا است.
انتخابات ریاست جمهوری در ششم میزان برگزار شد.
کد مطلب: 90927
 


 
نام و نام خانوادگی
ایمیل