سیف‌الدین سیحون: قوهٔ مقننه به صورت دموکراتیک انتخاب نشده‌است

«سیف‌الدین سیحون» استاد دانشگاه کابل گفت: حضور نیافتن نمایندگان در مجلس، سبب نقض نمایندگی مردم و همچنن، تعلل در فرایند تصویب قوانین ایجاد می‌کند و نظارتی بر کارکرد حکومت صورت نمی‌گیرد.
تاریخ انتشار : چهارشنبه ۲۷ سنبله ۱۳۹۸ ساعت ۱۳:۴۶
سیف‌الدین سیحون: قوهٔ مقننه به صورت دموکراتیک انتخاب نشده‌است
اعضای مجلس نمایندگان نزدیک به یک ماه پیش از رخصتی‌های تابستانی بازگشته اند، اما با سپری شدن چهار نشست عمومی، هنوز این نهاد نتوانسته نصاب قانونی را برای بحث روی مسوده‌های ارجاع شده به این نهاد برگزار کند.
به گزارش پیام آفتاب، «سیف‌الدین سیحون» استاد دانشگاه کابل در همین رابطه گفت: حضور نیافتن نمایندگان در مجلس، سبب نقض نمایندگی مردم و همچنن، تعلل در فرایند تصویب قوانین ایجاد می‌کند و نظارتی بر کارکرد حکومت صورت نمی‌گیرد.
سیحون در مصاحبه ای مطبوعاتی با روزنامهٔ ماندگار می‌گوید که در این صورت یک بخش حکومت که رکن قانون‌گذاری است فلج می‌شود. مسلماً این کار سبب عقب مانی فرایند کاری در نظام حکومت‌داری به‌ویژه در عرصه نظارت بر کارکرد حکومت یا قوهٔ اجرایی کشور می‌شود.
وی گفت که قوهٔ مقننه یا قانون‌گذاری به صورت دموکراتیک انتخاب نشده‌است. انتخابات به صورت درست شفاف مدیریت و برگزاری نگردید. روند انتخابات با تخطی و تقلب همراه بود. چون نمایندگان بر اساس یک رشوت و تقلب وارد پارلمان شده‌اند همواره در صدد زد و بندهای سیاسی و شخصی خود می‌باشد.
کد مطلب: 90831
 


 
نام و نام خانوادگی
ایمیل