​عزیز رفیعی: اعضای پارلمان هیچ تلاشی برای بهبودی وضعیت افغانستان نکرده‌اند

درحالی که اعضای مجلس نمایندگان نزدیک به یک ماه پیش از رخصتی‌های تابستانی بازگشته اند، اما با سپری شدن چهار نشست عمومی، هنوز این نهاد نتوانسته نصاب قانونی را برای بحث روی مسوده‌های ارجاع شده به این نهاد برگزار کند.
تاریخ انتشار : چهارشنبه ۲۷ سنبله ۱۳۹۸ ساعت ۱۳:۴۴
​عزیز رفیعی: اعضای پارلمان هیچ تلاشی برای بهبودی وضعیت افغانستان نکرده‌اند
درحالی که اعضای مجلس نمایندگان نزدیک به یک ماه پیش از رخصتی‌های تابستانی بازگشته اند، اما با سپری شدن چهار نشست عمومی، هنوز این نهاد نتوانسته نصاب قانونی را برای بحث روی مسوده‌های ارجاع شده به این نهاد برگزار کند.
«عزیز رفیعی» رئیس مجمتع مدنی افغانستان در واکنش به این موضوع می‌گوید که افغانستان یکی از کشورهایی است که مسئولان دولتی آن خود را در برابر مردم پاسخ‌گو نمی‌دانند.
آقای رفیعی می‌افزاید: در حالی که بحران ناامنی، جنگ، فقر در کشور بیداد می‌کند، نیاز است تا مسئولان دولت در رابطه به اوضاع مسئولیت‌پذیری داشته باشند، اما به دلیل این‌که این نمایندگان از طریق رأی واقعی مردم نیامده‌اند، درگیر فعالیت‌های شخصی و تجاری هستند.
به گفتهٔ وی، در کشور ما «جنایت جریان دارد»، اما هیچ‌کسی به عنوان شهروند مسئول، به فکر نجات و راه‌حل نیست.
رئیس مجمتع مدنی افغانستان گفت که نمایندگان مجلس به خاطر مصلحت‌های سیاسی وارد این نهاد شده‌اند، به همین دلیل احساس مسئولیتی در برابر مردم و این نهاد را ندارند.
وی گفت که اعضای پارلمان افغانستان هیچ تلاشی برای بهبودی وضعیت نکرده‌اند و ادامهٔ این وضعیت ممکن اوضاع را بدتر سازد.
رئیس مجتمع جامعهٔ مدنی افغانستان می‌گوید که اعضای پارلمان نه به‌خاطر کمک برای مردم و راه حل برای بحران کنونی، [که] برای دفاع از منافع شخصی و داشتن مصونیت سیاسی وارد این پارلمان شده‌اند؛ زیرا در این نهاد کمتر کسانی هستند که منافع ملی را در نظر دارند.
آقای رفیعی همچنن با اشاره به پروندهٔ کمیشنران کمیسیون انتخابات گفت: زمانی که مدیران یک برنامهٔ متقلب به دادگاه کشانیده می‌شوند، چگونه است [که خود] متقلبان به عنوان نمایندگان مردم در کرسی‌های پارلمان لم می‌دهند. باید هر دو طرف این قضیه مورد بررسی قرار گیرد.
کد مطلب: 90830
 


 
نام و نام خانوادگی
ایمیل