تیم انتخاباتی نبیل: کمیسیون انتخابات با چالش‌های فراوانی روبه‌رو است

26 سنبله 1398 ساعت 12:03

سخنگوی تیم انتخاباتی «امنیت و عدالت» به رهبری رحمت‌الله نبیل به رسانه‌ها گفت، کمیسیون مستقل انتخابات از نظر مدیریت با چالش‌های فراوانی روبه‌رو است.


محمدعارف کیانی، سخنگوی تیم انتخاباتی «امنیت و عدالت» به رهبری رحمت‌الله نبیل به رسانه‌ها گفت، کمیسیون مستقل انتخابات از نظر مدیریت با چالش‌های فراوانی روبه‌رو است.

وی افزود: در صورتی که این چالش‌ها در زمان معیّن آن برطرف نشود، انتخابات ریاست جمهوری آن‌چنانی که لازم است برگزار نخواهد شد.

کیانی گفت، کمیسیون مستقل انتخابات تا کنون نتوانسته کارمندان موقت روز رأی‌دهی را استخدام کند.

سخنگوی تیم انتخاباتی «امنیت و عدالت» خاطرنشان ساخت، کندی کار کمیسیون انتخابات در استخدام کارمندان موقت سبب می‌شود که آنان آموزش‌های لازم را فرانگیرند و در نهایت سبب نارسایی‌هایی در روز رأی‌دهی شوند.


کد مطلب: 90822

آدرس مطلب: http://www.payam-aftab.com/fa/doc/news/90822/تیم-انتخاباتی-نبیل-کمیسیون-انتخابات-چالش-های-فراوانی-روبه-رو

پیام آفتاب
  http://www.payam-aftab.com