​چمن‌شاه اعتمادی: ۵۵۰ ناظم و پنج هزار ناظر برای نظارت بر انتخابات استخدام می‌شود

23 سنبله 1398 ساعت 10:12

رئیس دبیرخانه کمیسیون مستقل شکایات انتخاباتی گفت که این کمیسیون در نظر دارد ۵۵۰ «ناظم» و حدود پنج هزار «ناظر» برای نظارت بر انتخابات ریاست جمهوری را استخدام کند.


چمن‌شاه اعتمادی، رئیس دبیرخانه کمیسیون مستقل شکایات انتخاباتی گفت که این کمیسیون در نظر دارد ۵۵۰ «ناظم» و حدود پنج هزار «ناظر» برای نظارت بر انتخابات ریاست جمهوری را استخدام کند.
به گفته اعتمادی، بودجه مورد نیاز برای پرداخت معاش این شمار مأمور، بین ۵۰ تا ۵۵ میلیون افغانی تخمین شده‌است.
وزارت مالیه روز چهارشنبه هفته گذشته (۲۰ سنبله) متعهد به پرداخت این بودجه به کمیسیون مستقل شکایات انتخاباتی شد. پیش از این، به دلیل نبود بودجه، کمیسیون شکایات انتخاباتی کار استخدام مأموران خود برای نظارت بر انتخابات ریاست جمهوری را تعلیق کرده بود.
رئیس دبیرخانه کمیسیون مستقل شکایات انتخاباتی توضیح داد که کار استخدام ناظمان توسط این کمیسیون در بیستم سنبله آغاز شد و این روند به زودی تکمیل می‌شود.
براساس معلومات چمن‌شاه اعتمادی، قرار است برای هر ولسوالی و ناحیه یک ناظم استخدام شود. به گفته وی، به دنبال استخدام ناظمان، روند استخدام ناظران نیز آغاز خواهد شد.
اعتمادی تصریح کرد که برای هر مرکز رأی‌دهی قرار است یک نفر ناظر استخدام شود. او خاطرنشان ساخت که مسوولیت استخدام ناظران بر عهده ناظمان است.
طبق طرح کمیسیون مستقل شکایات انتخاباتی، ناظران برای دو هفته استخدام می‌شوند. معاش آن‌ها، به گفته چمن‌شاه اعتمادی، برای این مدت ۱۴ هزار افغانی تعیین شده‌است. ناظمان اما برای مدت دو ماه استخدام می‌شوند و معاش ماهوار آن‌ها ۱۳ هزار افغانی در نظر گرفته شده‌است.
کمیسیون مستقل شکایات انتخاباتی همچنین برای ثبت شکایات و راهنمایی شهروندان در روز انتخابات، یک مرکز «تماس تلفنی» نیز ایجاد کرده‌است. چمن‌شاه اعتمادی، رئیس دبیرخانه کمیسیون مستقل شکایات انتخاباتی، می‌گوید که وظیفه این مرکز، ثبت شکایات شهروندان از طریق تلفن و هم‌چنان پاسخ‌دهی به پرسش‌های آن‌ها و راهنمایی رأی‌دهندگان در روز انتخابات است.
به گفته اعتمادی، مرکز تماس تلفنی در دفتر مرکزی کمیسیون مستقل شکایات انتخاباتی ایجاد شده‌است و برای تعقیب مأموریت این مرکز پانزده نفر نیز استخدام شده‌اند. وی افزود که مردم می‌توانند برای ثبت شکایات و پرسش‌های خود به شماره «۱۳۲» در تماس شوند.
کمیسیون مستقل شکایات انتخاباتی همچنین در نظر دارد شکایات انتخاباتی را به صورت «آنلاین» نیز ثبت کند. رئیس دبیرخانه این کمیسیون به رسانه‌ها گفت که قرار است «سیستم ثبت آنلاین شکایات» هفته آینده افتتاح شود.
به گفته چمن‌شاه اعتمادی، کارمندان این بخش نیز استخدام شده‌اند و این سیستم با استفاده از ده پایه کمپیوتر از مرکز کشور مدیریت خواهد شد.
اعتمادی در ادامه افزود که قرار است برای هر ولایت یک نفر دیگر نیز استخدام شود و کار افراد جدید گزارش آنلاین شکایات پس از تحلیل و ارزیابی آن در ولایت مربوط به دفتر مرکزی کمیسیون مستقل شکایات انتخاباتی است.
وی ابراز امیدواری کرد که با ثبت تلفنی و آنلاین شکایات، کار رسیدگی به شکایات انتخاباتی بهتر و سریع‌تر انجام شود.


کد مطلب: 90793

آدرس مطلب: http://www.payam-aftab.com/fa/doc/news/90793/چمن-شاه-اعتمادی-۵۵۰-ناظم-پنج-هزار-ناظر-نظارت-انتخابات-استخدام-می-شود

پیام آفتاب
  http://www.payam-aftab.com