​وزارت مالیه: بودجه کمیسیون شکایات انتخاباتی برای نظارت بر انتخابات تأیید شد

معین مالی وزارت مالیه گفت که طرح بودجه کمیسیون شکایات انتخاباتی برای نظارت بر انتخابات ریاست جمهوری توسط این وزارت تأیید شده‌است.
تاریخ انتشار : شنبه ۲۳ سنبله ۱۳۹۸ ساعت ۱۰:۰۸
​وزارت مالیه: بودجه کمیسیون شکایات انتخاباتی برای نظارت بر انتخابات تأیید شد
زاهد همدرد، معین مالی وزارت مالیه  گفت که طرح بودجه کمیسیون شکایات انتخاباتی برای نظارت بر انتخابات ریاست جمهوری توسط این وزارت تأیید شده‌است. 
همدرد افزود که این طرح روز چهارشنبه گذشته در وزارت مالیه تأیید شد و قرار است هم‌زمان با شروع استخدام مأموران نظارتی برای روز انتخابات، به کمیسیون شکایات انتخاباتی سپرده شود. 
بودجه نظارتی مورد نیاز کمیسیون شکایات انتخاباتی برای روز انتخابات چیزی در حدود ۵۰ تا ۵۵ میلیون افغانی تخمین زده شده‌است. پیش از این، به دلیل نبود بودجه، کمیسیون شکایات انتخاباتی کار استخدام مأموران خود برای نظارت بر انتخابات ریاست جمهوری را تعلیق کرده بود.
کمیسیون شکایات انتخاباتی به عنوان یک نهاد مستقل ملی ضمن نظارت بر انتخابات، به شکایت‌ها، تقلب‌ها، تخلف‌ها و جرم‌های انتخاباتی نیز رسیدگی می‌کند.
کد مطلب: 90792
 


 
نام و نام خانوادگی
ایمیل