​محمدشهاب حکیمی: برگزاری انتخابات زیر سایه حکومت کنونی بحران ایجاد می‌کند

یک نامزد انتخابات ریاست‌جمهوری با اظهار نگرانی از برگزاری انتخابات زیر سایهٔ حکومت کنونی، می‌گوید که برگزاری انتخابات زیر سایه حکومت وحدت ملی و به رهبری تیم حاکم سبب بحرانی شدن اوضاع در کشور می‌شود.
تاریخ انتشار : چهارشنبه ۱۶ اسد ۱۳۹۸ ساعت ۱۴:۱۶
​محمدشهاب حکیمی: برگزاری انتخابات زیر سایه حکومت کنونی بحران ایجاد می‌کند
محمدشهاب حکیمی، نامزد انتخابات ریاست‌جمهوری در گفت‌وگویی با رسانه‌ها با اشاره به چالش‌های موجود و دست‌درازی تیم حاکم به منابع دولتی و پول بیت‌المال به‌خاطر تطمیع مردم و مسئولان حکومت، می‌گوید: هیچ اطمینانی برای برگزاری یک انتخابات شفاف به رهبری کمیسیون ضعیف و حکومت فعلی وجود ندارد.
این در حالی است که کمیسیون انتخابات از برگزاری انتخابات در ۶ میزان خبر داده‌است، اما تأکید می‌کند که نسبت به تأمین امنیت و هزینهٔ انتخابات نگرانی‌هایی دارند.
محمدشهاب حکیمی، در ادامه گفت که در حال حاضر هیچ اطمینانی به کمیسیون‌های انتخاباتی وجود ندارد.
او گفت اما به دلیل این‌که برداشت نشود ما در برابر روند انتخابات قرار گرفته‌ایم، کارهای خود را محتاطانه آغاز کرده‌ایم.
وی تأکید کرد که در موجودیت غنی و تیمش و کمیسیون انتخاباتی ضعیف امیدواری برای برگزاری یک انتخابات عاری از تقلب وجود ندارد.
به گفتهٔ او، اگر در اوضاع کنونی انتخابات صورت بگیرد، خون‌ریزی از ولایت‌ها و سرحدات به داخل شهرها کشانیده می‌شود.
حکیمی، با اشاره به بطی بودن اقدام تکت‌های انتخاباتی گفت: در قدم اول بحث صلح است و در قدم بعدی برگزاری انتخابات زیر سایه تیم حاکم است که نگرانی جدی به وجود آورده‌است.
به گفتهٔ وی، برگزاری انتخابات زیر سایه حکومت کنونی بحرانی را ایجاد می‌کند که جبران آن ناممکن است. اگر انتخابات زیر سایه این حکومت برگزاری گردد، منجر به خون ریزی می‌گردد و در آن صورت مردم ما را ملامت خواهند کرد.
کد مطلب: 90598
 


 
نام و نام خانوادگی
ایمیل