​فضل‌الرحمان اوریا:

انتخابات پیش رو مملو از تقلب و تخلف خواهد بود

«فضل‌الرحمان اوریا» کارشناس مسایل سیاسی بر این باور است که در انتخابات پیش‌رو شاید عده ای از مردم با گرفتن تحایف از نامزدان در انتخابات شرکت کنند، اما به‌طور کل حضور مردم بسیار کمرنگ خواهد بود.
تاریخ انتشار : سه شنبه ۱ اسد ۱۳۹۸ ساعت ۱۰:۴۴
انتخابات پیش رو مملو از تقلب و تخلف خواهد بود
«فضل‌الرحمان اوریا» کارشناس مسایل سیاسی بر این باور است که در انتخابات پیش‌رو شاید عده ای از مردم با گرفتن تحایف از نامزدان در انتخابات شرکت کنند، اما به‌طور کل حضور مردم بسیار کمرنگ خواهد بود.
وی گفت، شماری از مردم با گرفتن پول و تحایف رأی خواهند داد، اما به‌طور قطع مردم به دلیل عدم اعتماد نسبت به کارکردهای مسئولان در کمیسیون انتخابات، حضور چندانی نخواهند داشت.
اوریا تأکید کرد، چون حضور مردم سراسری و پرجوش نخواهد بود و رأی کمرنگ مردم نمی‌تواند به شفافیت کمک کند، بنابراین فرصت برای تقلب خود به خود فراهم می‌شود و نامزدان حکومتی از این فرصت به دست آمده نهایت استفاده را خواهند برد.
این کارشناس مسایل سیاسی می‌گوید، بدون شک انتخابات پیش رو مملو از تقلب و تخلف خواهد بود که دست بالا را در این تخلف و تقلب نامزدان حکومتی دارند.
وی تأکید کرد، نامزدان حکومتی در انجام تقلب سازمان یافته در شش میزان ریکارد خواهند بست و نقش مردم مانند گذشته همچنان مهم و سرنوشت‌ساز نخواهد بود.
کد مطلب: 90494
 


 
نام و نام خانوادگی
ایمیل