محمد واعظی:

ممکن است مبارزات انتخاباتی بار دیگر به تعویق بیفتد

عضو ستاد انتخاباتی محمد حنیف اتمر» می‌گوید که فهرست رأی‌دهندگان تا هنوز که زمان کمی به مبارزات انتخاباتی و برگزاری انتخابات باقی مانده‌است، نهایی نشده‌است.
تاریخ انتشار : دوشنبه ۳۱ سرطان ۱۳۹۸ ساعت ۱۳:۰۱
ممکن است مبارزات انتخاباتی بار دیگر به تعویق بیفتد
به گزارش پیام آفتاب، در حالی که مقامات کمیسیون‌های انتخاباتی تأکید می‌کنند که برای برگزاری انتخابات ریاست‌جمهوری آماده هستند، شماری از تیم‌های انتخاباتی معتقدند که کمیسیون انتخابات از تقسیم اوقات و برنامهٔ کاری خود بسیار عقب مانده‌است.
«محمد واعظی» از اعضای ستاد انتخاباتی محمد حنیف اتمر» می‌گوید که فهرست رأی‌دهندگان تا هنوز که زمان کمی به مبارزات انتخاباتی و برگزاری انتخابات باقی مانده‌است، نهایی نشده‌است.
این عضو ستاد انتخاباتی اتمر خاطر نشان کرد، ما با دیدگاه نهادهای ناظر بر انتخابات که گفتند، فهرست رأی‌دهندگان ناقص است، موافق هستیم و تأکید ما این است که باید این نقیصه هرچه زودتر برطرف شود.
واعظی افزود، مسئولان در کمیسیون انتخابات براساس مسئولیت و وظیفهٔ که دارند، هرچه زودتر این مشکل را برطرف کنند و اعتماد از دست رفته خود نزد مردم را دوباره برگردانند.
وی می‌گوید، مسئولان در کمیسیون انتخابات از تقسیم اوقات و برنامه ای که ارایه کرده بودند، بسیار عقب مانده‌اند و براساس بررسی‌های که صورت گرفته، ممکن است مبارزات انتخاباتی بار دیگر به تعویق بیفتد.
واعظی تأکید کرد، مکانیزم‌های که قرار بود شورای نامزدان انتخابات ریاست‌جمهوری همراه با کمیسیون انتخابات به صورت مشترک به پیش ببرد و موارد تخنیکی با نهادهای ناظر مشترکاً به بررسی گرفته شود، هنوز مورد تردید است و هیچ اقدامی در این بخش‌ها انجام نشده‌است.
کد مطلب: 90484
 


 
نام و نام خانوادگی
ایمیل