حقوق معلولین و خانواده شهدا الکترونیکی پرداخت می‌شود

وزارت دولت در امور شهدا و معلولین و وزارت مخابرات و تکنالوژی معلوماتی، تفاهمنامه همکاری امضاء کردند که براساس آن پروسه پرداخت حقوق معلولین و خانواده شهداء الکترونیکی می‌شود.
تاریخ انتشار : چهارشنبه ۱۲ سرطان ۱۳۹۸ ساعت ۱۰:۱۶
حقوق معلولین و خانواده شهدا الکترونیکی پرداخت می‌شود
وزارت دولت در امور شهدا و معلولین و وزارت مخابرات و تکنالوژی معلوماتی، تفاهمنامه همکاری امضاء کردند که براساس آن پروسه پرداخت حقوق معلولین و خانواده شهداء الکترونیکی می‌شود.
بربنیاد این تفاهمنامه که روز سه‌شنبه (۱۱ سرطان) در جریان یک کنفرانس خبری در کابل امضاء شد، وزارت مخابرات و تکنالوژی معلوماتی به همکاری اداره آسان خدمت، در جریان شش ماه آینده پروسه پرداخت استحقاق معلولین و خانواده شهدا را الکترونیکی می‌سازد.
فهیم هاشمی، سرپرست وزارت مخابرات و تکنالوژی معلوماتی گفت که افزون بر برقی سازی پروسه پرداخت استحقاق معلولین و خانواده‌های شهدا، راه اندازی ورکشاپ‌های آموزشی و ظرفیت سازی برای کارمندان وزارت دولت در امور شهدا و معلولین، از دیگر بخش‌های این تفاهمنامه است.
همچنان به منظور ایجاد سهولت برای مراجعین، مرکز خدمات عامه به کمک مالی وزارت مخابرات و تکنالوژی معلوماتی در وزارت دولت در امور شهدا ومعلولین، دیزاین و اعمار خواهد شد.
پیش از این وزارت مخابرات ۱۶ تفاهمنامه را به همکاری اداره آسان خدمت، با ادارات دولتی امضا کرده که نتایج رضایت بخشی در قبال داشته‌است. لعل الدین آریوبی، وزیر دولت در امور شهدا و معلولین گفت که پس از تحلیل و ارزیابی سیستم‌های موجود، سیستم‌های جدید برای ارایه خدمات آماده خواهد شد و با ایجاد سرعت وشفافیت، مراجعین در زمان کمتر حقوق خویش را به دست خواهند آورد. برقی سازی سیستم پرداخت استحقاق معلولین، وزارت دولت در امور شهدا ومعلولین را در روند حسابدهی و به میان آوردن شفافیت نیز، کمک خواهد کرد.
کد مطلب: 90415
 


 
نام و نام خانوادگی
ایمیل