​غلام فاروق مجروح: جامعه مردسالار افغانستان به زنان فرصت نداده‌است تا وارد میدان شوند

عضو مجلس نمایندگان بر این باور است که بانوان هنوز از یک اتحاد و اتفاق واحد برخوردار نیستند تا یک نامزد مستقل برای کرسی پارلمان پیشنهاد کنند تا با اتفاق کرسی پارلمان به دست بیاورند.
تاریخ انتشار : سه شنبه ۱۱ سرطان ۱۳۹۸ ساعت ۱۰:۳۲
​غلام فاروق مجروح: جامعه مردسالار افغانستان به زنان فرصت نداده‌است تا وارد میدان شوند
در پی رأی نیاوردن زنان در انتخابات هیئت اداری مجلس نمایندگان شماری از تحلیلگران معتقدند زنان هنوز هم از یک اتحاد و اتفاق واحد برخوردار نیستند تا بتوانند یک نامزد مستقل برای کرسی‌های هیئت اداری مجلس پیشنهاد کنند.
«غلام فاروق مجروح» عضو مجلس نمایندگان بر این باور است که بانوان هنوز از یک اتحاد و اتفاق واحد برخوردار نیستند تا یک نامزد مستقل برای کرسی پارلمان پیشنهاد کنند تا با اتفاق کرسی پارلمان به دست بیاورند.
به گفتهٔ این عضو مجلس، جامعه مردسالار افغانستان این فرصت را به زنان نداده‌است تا با جرأت وارد میدان شده و حمایت مردم را کسب کنند.
آقای مجروح می‌گوید، هیچ زنی به عنوان کاندیدای ریاست‌جمهوری وارد میدان انتخابات نشده‌است، زیرا همهٔ زنان می‌دانند که در جامعه مردم سالار افغانستان زنان تابع مردها هستند و رأی‌شان برای مردها خواهد بود و برنده نمی‌شوند.
وی تأکید کرد، در پارلمان افغانستان هم زنان هنوز این جرأت و جسارت را پیدا نکردند که به کرسی پارلمان خود را نامزد کنند و رأی بگیرند؛ بانو فاطمه عزیز که خود را نامزد کرده بود، اما همه شاهد بودیم که نرفته به رأی‌گیری، استعفا دادند.
این عضو مجلس همچنان گفت، عدم همکاری زنان با همدیگر و مشکلات مالی می‌تواند مورد دیگری باشد که زنان تاهنوز جرأت نکردند خود را به ریاست مجلس نامزد نمایند.
اما آقای مجروح به این باور است که گرفتن بیشترین رای توسط بانو نایل برای کرسی نایبی مجلس، می‌رساند که اگر خانم‌ها جرأت و جسارت به خروج بدهند، می‌توانند کرسی‌های خوبی را در مجلس به دست بیاورند.
کد مطلب: 90408
 


 
نام و نام خانوادگی
ایمیل