۳۵ تفاهمنامه برای ارایهٔ خدمات بهتر به معلولین و وارثین شهدا امضا شد

رئیس اجرایی حکومت، در مراسم امضای تفاهمنامه‌ها میان وزارت دولت در امور شهدا و معلولین با ۳۵ اداره دولتی، خواستار فراهم آوری مشارکت اجتماعی، علمی و رسیدگی به مشکلات در ادارات دولتی گردید.
تاریخ انتشار : سه شنبه ۴ سرطان ۱۳۹۸ ساعت ۰۹:۱۴
۳۵ تفاهمنامه برای ارایهٔ خدمات بهتر به معلولین و وارثین شهدا امضا شد
رئیس اجرایی حکومت، در مراسم امضای تفاهمنامه‌ها میان وزارت دولت در امور شهدا و معلولین با ۳۵ اداره دولتی، خواستار فراهم آوری مشارکت اجتماعی، علمی و رسیدگی به مشکلات در ادارات دولتی گردید.
این تفاهمنامه‌ها دیروز میان وزیردولت در امور شهدا و معلولین و نماینده‌های ادارات دولتی در حضورداشت رئیس اجرایی حکومت، در قصرسپیدار در کابل به امضا رسید.
عبدالله عبدالله رئیس اجرایی حکومت، پیش از امضای تفاهمنامه‌ها، گفت که با عملی شدن این برنامه‌ها، ادارات موظف درحد توان در بخش‌های مختلف به مشکلات وارثین شهدا و معلولین رسیدگی می‌کنند.
وی، با بیان اینکه معلولین و وارثین شهدا درعرصه‌های مختلف از جمله ورزش دستاوردها در سطح منطقه و فرامنطقه داشته‌اند، افزود: «زمینه‌سازی می‌کنیم تا چیزی که در امکانات دولت است، با هماهنگی ادارات دولتی با این قشر جامعه همکاری صورت بگیرد.»
موصوف، از ادارات دولتی خواست که یادداشت‌های شان بر روی کاغذ باقی نماند و هراداره باید نظر به توان، همکاری و خدمت کند به خاطری که از کارکردها و عملی شدن تعهدات نظارت صورت می‌گیرد.
رئیس اجرایی حکومت، درحالی که گفت افراد دارای معلولیت و وارثین شهدا بالای همه حق دارند، افزود باید به این قشر در راستای ارایهٔ خدمات بهتر، حمایت اجتماعی از خانواده‌های آنها، شمولیت اجتماعی این افراد، جلوگیری از برخورد نامناسب ازسوی نیروهای امنیتی و رسیدگی به چالش‌ها، نگرانی‌ها و به خصوص خشونت علیه آنان اقدامات لازم صورت بگیرد.
لعل الدین آریوبی وزیر دولت در امور شهدا و معلولین گفت که این ۳۵ تفاهمنامه با اداره‌های دولتی و نهادها و کمیسیون‌های مستقل به هدف مشارکت سیاسی، ملی، اجتماعی، عملی و رسیدگی به چالش‌های معلولین و وارثین شهدا به امضا رسید.
وی، با بیان اینکه رسیدگی به مشکلات معلولین و وارثین شهدا، تنها وظیفهٔ وزارت دولت در امور شهدا و معلولین نیست، گفت که همه وزارتخانه‌ها، دوایر دولتی و کمیسیون‌ها مکلف اند که در چهارچوب امکانات شان در حل مشکلات افراد دارای معلولیت و وارثین شهدا اقدامات لازم نمایند.
موصوف افزود، با اداراتی که تفاهمنامه امضا گردیده‌است، مکلف اند که از پیشرفت کارو عملی شدن تعهدات شان به شورای وزیران گزارش بدهند.
اندړ صافی یکتن از افراد دارای معلولیت، افغانستان را یک کشور جنگ زده خوانده گفت که به همین دلیل، بیشترین معلول و وارثین شهدا را دارد و آنان با مشکلات فراوان روبرو اند و باید به آنان توجه بیشتر صورت بگیرد.
وی، با اشاره به جنگ جاری در کشور، ابراز امیدواری کرد که جنگ ختم و صلح تأمین شود تا شهروندان کشور از این مشکلات نجات یابند.
کد مطلب: 90353
 


 
نام و نام خانوادگی
ایمیل