معامله قرن؛ معامله بشقاب عدس

فلسطين اگر قدس را در برابر اعمار چند جاده و بسته غذايي واگذار كند، تن به "معامله بشقاب عدس" داده و يك معامله بد كرده است. بسته پيشنهادي آمريكا در "معامله قرن" براي فلسطينيان، يك معامله بد است.
تاریخ انتشار : دوشنبه ۳ سرطان ۱۳۹۸ ساعت ۱۳:۰۴
معامله قرن؛ معامله بشقاب عدس
جزييات معامله قرن (طرح صلح ترامپ در باره معضل فلسطين و اسراييل) كه امروز منتشر شد را خواندم.
اين طرح در واقع همان معامله "بشقاب عدس" است: نان در برابر نام.
آمريكا قدس را به صورت كامل به اسراييل مي بخشد اما در مقابل، چند بسته غذائي به فلسطينيان كمك و چند جاده و مسير ترانزيتي براي شان اعمار مي كند
(معامله بشقاب عدس، برگرفته از داستاني در تورات است كه روايتي در باره فرزندان يكي از پيامبران بني اسراييل مي باشد. در آيين يهوديت، حقي است به نام حق نخست زادگي. بر بنياد اين حق، فرزند ارشد مالك همه ميراث مادي و معنوي پدر مي باشد، لاغير. 
در اين داستان آمده است كه روزي فرزند ارشد يكي از پيامبران به كوه مي رود تا هيزم تهيه كند. وقت بازگشت بسيار گرسنه مي باشد. مي بيند كه در دست برادرش بشقاب عدس است. عذر و زاري مي كند كه بشقاب عدس را برايش بدهد و در مقابل، او از حق نخست زادگي خود خواهد گذشت.)
امروزه معامله بشقاب عدس، استعاره اي شده است براي واگذاري امتيازهاي بزرگ در برابر امتيازهاي كوچك. 
فلسطين اگر قدس را در برابر اعمار چند جاده و بسته غذايي واگذار كند، تن به "معامله بشقاب عدس" داده و يك معامله بد كرده است. بسته پيشنهادي آمريكا در "معامله قرن" براي فلسطينيان، يك معامله بد است. 
تصور نمي كنم اين معامله بتواند راه حل عادلانه براي معضل فلسطين و اسراييل باشد.
به نقل از صفحه عبدالشهید ثاقب
کد مطلب: 90350
 


 
نام و نام خانوادگی
ایمیل