رییس جمهور دلقک

در رویکرد سیاست های ماکیاولی استاد است و اینک دست همه حریفان و حتی متحدان انتخاباتی گذشته خود را از پشت بسته و طعمه را از چنگ و دندان دیگران ربوده است.
تاریخ انتشار : چهارشنبه ۲۹ جوزا ۱۳۹۸ ساعت ۱۶:۲۶
رییس جمهور دلقک
اشرف غنی احمدزی نه تنها یک رییس جمهور دلقک است که نه تعادل روانی دارد و نه تعادل جسمی؛ بلکه در رویکرد سیاست های ماکیاولی استاد است و اینک دست همه حریفان و حتی متحدان انتخاباتی گذشته خود را از پشت بسته و طعمه را از چنگ و دندان دیگران ربوده است. او یک بیمار مکار است. مکر را از روباه دزدیده، تملق را در گدایی کردن از گربه عاریه گرفته، درنده خویی را از کفتار که شکار دیگران را برباید و بقاپد و حتی بر همخون خویش هم گاهی که گرسنه باشد رحم نکند.  
Hasan Rezaee 
کد مطلب: 90329
 


 
نام و نام خانوادگی
ایمیل