پولیس کابل: مبارزهٔ پولیس با شبکه‌های جرایم سازمان‌یافته جریان دارد

مسئولان در فرماندهی پولیس کابل می‌گویند که جرم‌های جنایی در ماه جوزا نسبت به ماه‌های پیش کاهش قابل ملاحظه یافته‌است.
تاریخ انتشار : چهارشنبه ۲۹ جوزا ۱۳۹۸ ساعت ۱۰:۲۱
پولیس کابل: مبارزهٔ پولیس با شبکه‌های جرایم سازمان‌یافته جریان دارد
مسئولان در فرماندهی پولیس کابل می‌گویند که جرم‌های جنایی در ماه جوزا نسبت به ماه‌های پیش کاهش قابل ملاحظه یافته‌است.
فردوس فرامرز سخنگوی فرماندهی پولیس کابل در گفت‌وگو با رسانه ها می‌گوید: «گراف جرایم در ماه‌های حمل، ثور و جوزا متفاوت بوده‌است».
وی تأکید کرد، در ماه حمل گراف جرایم بلند بود، اما بعداً به تدریج این گراف پایین آمد و در ماه جوزا جرایم تا حد زیادی کاهش یافته‌است.
فرامرز افزود، پولیس کابل تنها در بخش جرم‌های جنایی از آغاز ماه جوزا تاکنون ۱۰۵متهم را دستگیر کرده و در بخش فروش مواد مخدر ۹۸ نفر را بازداشت کرده‌است که در میان دستگیر شده‌گان قاچاقبران مواد مخدر نیز وجود دارد و این ارقام نسبت به ماه‌های گذشته کاهش را نشان می‌دهد.
به گفتهٔ سخنگوی فرماندهی پولیس کابل، روزانه به‌طور اوسط حدود هشت تا ده نفر از مجرمین دستگیر و به پنچه قانون سپرده می‌شود.
وی همچنین گفت، گزمه‌های شبانه پولیس در هماهنگی با امنیت ملی دست‌آوردهای خوبی داند و عملیات از طرف شب جریان دارد که به‌خاطر مسایل امنیتی ارقام آن را ارایه کرده نمی‌توانم.
وی افزود، پولیس در کنار این که مجرمان را دستگیر می‌کند، کسانی که می‌خواستند دست به جرایم جنایی بزنند را نیز شناسایی و دستگیر کردند، یعنی پولیس بسیار اوقات پیش از وقوع جرم اقدام می‌کند.
فرامرز در خصوص این که پولیس کابل در بسیاری از موارد با مجرمین همکار است گفت، ای کاش شهروندانی که چنین ادعایی دارند، این ادعا را ثابت کنند و همکاری کنند تا این فرصت برای ما فراهم شود که این گونه افراد را شناسایی کرده و جلوی افزایش جرایم را بگیریم.
وی در مورد شناسایی شبکه‌های جنایی گفت، بخش بزرگی از شبکه‌های جنایی که در بخش‌های قتل، دزدی و فروش مواد مخدر در نقاط مختلف شهر کابل فعالیت داشتند، دستگیر و به پنجه قانون سپرده شدند.
فرامرز خاطر نشان کرد، مبارزهٔ جدی پولیس در برابر شبکه‌های جرایم سازمان‌یافته جریان دارد و چند شبکهٔ بزرگی که جرایم سازمان یافته را انجام می‌دادند مانند «عنایت قُچی» و «نبی کوهبندی» را شناسایی کرده و مبارزه با شبکه‌های جنایی جریان دارد.
وی از شهروندان کابل می‌خواهد که پولیس را در شناسایی مجرمین همکاری کنند، زیرا به گفتهٔ او بدون همکاری شهروندان دستگیری مجرمین ممکن نیست.
کد مطلب: 90320
 


 
نام و نام خانوادگی
ایمیل