​ضرورت برخورد قانونی با فرهنگ اتهام

در هفته های اخیر بازار شایعه و اتهام از سوی سیاستمداران به آدرس حکومت و مقامات حکومتی داغ بود.
تاریخ انتشار : دوشنبه ۲۷ جوزا ۱۳۹۸ ساعت ۰۸:۵۶
​ضرورت برخورد قانونی با فرهنگ اتهام
دیروز لوی سارنوالی افغانستان طی اعلامیه مطبوعاتی گفته است که ادعاهای یکی از مشاورین پیشین ریاست جمهوری را درباره سوء استفاده های جنسی مقامات حکومت افغانستان در حضور شورای علما، نهادهای مدنی، رسانه های آزاد و دیده‌بان شفافیت بررسی خواهد کرد. بر اساس این اعلامیه بررسی قضایای جرمی از صلاحیت های خاص لوی سارنولی است و این اداره کمیته ای را به منظور بررسی اتهامات وارده از سوی یکی از مقامات پیشین توظیف کرده است و این کمیته موظف است که به گونه مسلکی و بی طرفانه، به منظور رفع تشویش اذهان عمومی به‌طور جدی به این اتهامات رسیدگی کند. این نخستین بار است که لوی سارنوالی افغانستان به عنوان یک نهاد عدلی و حقوقی به اتهاماتی رسیدگی می کند که از سوی برخی از سیاستمداران به آدرس دیگر سیاسیون وارد شده است. 
در هفته های اخیر بازار شایعه و اتهام از سوی سیاستمداران به آدرس حکومت و مقامات حکومتی داغ بود. این موضوع زمانی همگانی شد که یکی از مشاورین پیشین رئیس‌جمهور اتهام های سنگینی را متوجه ارگ ریاست جمهوری ساخت و ادعا کرد که برخی از مقامات حکومت افغانستان در ارگ ریاست جمهوری از خانم های جوان در مقابل دادن مناصب عالی دولتی سوء استفاده جنسی می کنند. این اتهام ها به گونه گسترده در رسانه های ملی و بین‌المللی مطرح گردید و به وجهه دولت افغانستان در افکار عمومی تا حدی زیادی آسیب زد. درباره انگیزه های ساختن این گونه شایعات و وارد کردن اتهامات اخلاقی به مقامات حکومت افغانستان، حرف و حدیث های بسیاری وجود دارد. اما نفس این اتهام ها و سخنان رکیک به آدرس مقامات حکومت بدون تردید جنبه های جرمی دارد و باید به گونه بی طرفانه و عادلانه بررسی شود. بررسی این گونه اتهام ها سبب می شود که دیگر سیاستمداران ما بدون هیچ گونه مدرک و سندی دست به چنین اتهام زنی نزنند. 
اتهام وارده بر برخی از مقامات از یک سو به موقعیت دولت افغانستان در سطح ملی و بین‌المللی آسیب زده است و از سوی دیگر به جایگاه زنان نیز لطمات جبران ناپذیری وارد کرده است. در طی سال های گذشته یکی از دستاوردهایی که همواره بر آن تأکید گردیده است، ارتقای جایگاه زنان در اداره و رهبری کشور بوده است. اینک این جایگاه با اتهام هایی که وارد شده است به شدت متزلزل شده است. دیگر کسی جرات نمی کند که با اطمینان کامل به زنان کمک کند تا آنان به جایگاه های مهم در اداره افغانستان دست یابند. اکنون با توجه به فرهنگ مردسالار در افغانستان حتی حضور یک زن در هر اداره و جایگاهی سبب تمسخر مردم و آزار و اذیت آنان می شود. بدین ترتیب این موضوع بیش از آن که به جایگاه دولت افغانستان آسیب زده باشد به جایگاه زنان در اداره آسیب زده است. 
طی سال های اخیر و به خصوص در ماه های اخیر میزان حضور زنان در رهبری اداره افغانستان بهبود چشم گیری داشته است و زنان زیادی در پست ها و مناصب عالی‌رتبه دولتی مقرر شده اند. بدون شک این یک دستاورد بزرگ برای دولت افغانستان و هم چنین برای زنان افغانستان است. اما اتهام های سنگینی که از سوی یک مقام پیشین علیه مقامات افغانستان و به‌طور غیر مستقیم علیه زنان وارد گردیده است این جایگاه را به معنای واقعی کلمه آسیب زده است و دستاوردهای چندین ساله را در معرض نابودی قرار داده است. 
اکنون نوبت به دادستانی افغانستان می رسد که هم بر بنیاد درخواست دولت افغانستان و هم به خاطر این که مدعی العموم است به قضایای مورد اشاره و اتهام های وارده رسیدگی جدی و بی طرفانه انجام دهد. متأسفانه اتهام زنی و شایعه پراکنی به یک فرهنگ سیاسی در میان سیاستمداران ما مبدل شده است و هیچ‌کس در برابر سخنی که بر زبان جاری می کند، مسول و پاسخگو نیست. کسانی که شایعات و اتهامات را می سازند تنها در فکر آسیب زدن به جایگاه رقیب سیاسی است. در حالی که خود نمی دانند و یا نمی خواهند بدانند که این اتهام ها و شایعات هم چون پدیده های زهرآلود همه جا را مسموم می کند و سبب آسیب های فراوان فردی و جمعی بخشی از قشرها جامعه می گردد. به خصوص در جامعه سنتی ما جایگاه زنان بیش از هر قشر دیگر آسیب‌پذیر و متزلزل است. امیدواریم که لوی سارنوالی کشور ضمن این که یک سوء تفاهم جدی را مرتفع می سازد، بتواند جایگاه آسیب دیده زنان را نیز ترمیم کند.
- محمد هدایت / افغانستان ما
کد مطلب: 90300
 


 
نام و نام خانوادگی
ایمیل