سیروس علاف را دریابیم یا دست بر سینه‌اش بگذاریم؟

این انحصار و نمایندگی تام‌الاختیار باید شکسته شود، چون تجارب هجده ساله و حتی پیش از آن، به‌خوبی نشان داده است، که شیخین و گذشتگان آنان، نمایندگان انحصاری جامعه تشیع نیستند، بلکه از یک حزب نمایندگی می‌کنند.
تاریخ انتشار : شنبه ۲۵ جوزا ۱۳۹۸ ساعت ۲۰:۲۷
سیروس علاف را دریابیم یا دست بر سینه‌اش بگذاریم؟
علاف، سرمایه‌دار، تاجر پیشه و به‌عنوان مشاور اقتصادی رئیس جمهور غنی، شورایی را با برخی از بزرگان و مردم جامعه تشیع ایجاد نموده، تا حق و حقوق اقوام تشیع را از حکومت بگیرد.

از چند روز قبل، از رایزنی‌ها و برگزاری این مجلس اطلاع داشتم، اما آنچه جای سوال دارد، همکاری با این شوراست یا مخالفت با آن؟

پس از نشست بن و تشکیل حکومت کرزی، کابینه افغانستان و پست‌های دولتی، آرام آرام حالت انحصار را به‌خود گرفت و تنها دو و نیم حزب و به عبارتی بهتر حضرات شیخین، متولیان جامعه تشیع معرفی شدند، تا به نمایندگی از شیعه در قدرت(حکومت) حضور داشته و از این جماعت محروم، نمایندگی کنند.

اما شیخین بزرگوار، بجای نمایندگی از جامعه تشیع، بیش از پیش به انحصار قدرت، زراندوزی و رقابت با یکدیگر پرداختند و اجازه ندادند تا نه‌تنها اقوام دیگر جعفری مذهب، به حقوق‌شان برسند، بلکه از حضور مردم شریف و متدین هزاره، که در دیگر احزاب بودند نیز جلوگیری کردند.

آهسته آهسته، این انحصار به قانونی نانوشته در حکومت‌ تبدیل می‌شد، که تنها شیخین از تشیع نمایندگی می‌تواند و دیگران از این امتیاز برخوردار نیستند، پس به‌دنبال سیرهٔ عملی شیخین باشید.

این انحصار و نمایندگی تام‌الاختیار باید شکسته شود، چون تجارب هجده ساله و حتی پیش از آن، به‌خوبی نشان داده است، که شیخین و گذشتگان آنان، نمایندگان انحصاری جامعه تشیع نیستند، بلکه از یک حزب نمایندگی می‌کنند.

اقوام تشیع، که مردم شریف و متدین هزاره، جزو بدنه و ستون اصلی آن محسوب می‌شود، در کنار سادات، قزلباش، بیات، تیموری، پشتون، تاجیک، خلیلی و...، نمایندگانی می‌خواهند که از تمام این قشر نمایندگی کند، نه این‌که فقط در گفتار جامعه تشیع باشد و در عمل، به‌دنبال منفعت‌های شخصی و حزبی باشند.

بنابراین سیروس علاف را درمی‌یابیم و شورای هماهنگی اقوام تشیع افغانستان را تقویت می‌کنیم، البته این شورا باید با کاندیدای مختلف ریاست جمهوری وارد گفتگو شوند و در کنار هر یک از آنان حضور فعال و غیرقابل حذف داشته باشند.

سیدحسین هادی
۲۵ جوزای ۱۳۹۸
کد مطلب: 90286
 


 
نام و نام خانوادگی
ایمیل