کارمندان شفاخانه ملکی ارزگان اعتصاب کردند

ده‌ها کارمند شفاخانه ملکی ارزگان در واکنش به برطرف نشدن شماری از مشکلات آنها دروازه شفاخانه را بروی بیماران بسته کردند و اعتصاب کاری کردند.
تاریخ انتشار : پنجشنبه ۲۶ ثور ۱۳۹۸ ساعت ۰۸:۱۳
کارمندان شفاخانه ملکی ارزگان اعتصاب کردند
آن ها شکایت می‌کنند که از سه ماه گذشته بدینسو معاش نگرفته‌اند، نبود شماری پرسونل مردانه و زنانه در شفاخانه، کمبودی دوا و در کل عدم توجه از سوی مسئولین به آنها مشکلاتی است که آنها در واکنش به آن اعتصاب کاری کردند.
علی مسئول بانک خون شفاخانه ولایتی گفت، سه ماه می‌شود که مؤسسه مربوطه که مسئولیت صحت را به عهده دارد، معاش‌ها را به آنان نداده‌است.
او می‌گوید، ضمن این در شفاخانه ولایتی عدم استخدام داکتران در شماری از بخش‌های مثل جراحی، استخوان، اطفال و چشم بیماران را با مشکلات مواجه ساخته‌است.
نگاره یک قابله این شفاخانه به پژواک گفته که شفاخانه ولایتی به روزها دارو ندارند و تمامی بیماران مجبور است که از بازار دوا بگیرند.
به گفته نامبرده، روز گذشته از اثر نبود یک پیچکاری، یک کودک جان باخت که تریاک خورده بود.
داکتر امین‌الله توخی رئیس شفاخانه ولایتی از جمع اعتصاب کننده‌ها می‌گوید، از پنج روز گذشته که مؤسسه جدید اجتماعی انکشاف صحی (S H D P) مسئولیت را به عهده گرفته با مشکلات زیاتی روبرو شدند.
وی می‌گوید، چند بار از مسئولین ولایتی و مرکزی این مؤسسه خواسته‌است که به آنان توجه شود، اما آنها مشکلات شان را حل نمی‌کند.
باشندگان منطقه و بیماران که به این شفاخانه میایند با بسته شدن شفاخانه نگران اند و می‌گوید، از روز گذشته با مشکلات شدید روبرو شده‌اند.
عبدالکبیر یک باشنده ترینکوت که برای تداوی آمده بود، به پژواک گفته که داکتران اعتصاب کاری کردند و بیماران را تداوی نمی‌کنند.
او خواست که دروازه شفاخانه دوباره به روی آنها بازگردد و زمینه تداوی برای آنان مساعد گردد.
حمیدالرحمن نقشبندی مسئول ولایتی مؤسسه (S H D P) در ارزگان بجز از مشکل ندادن معاشات کارمندان، سایر مشکلات را نمی‌پذیرد.
وی به پژواک گفت، از روی قرارداد که با وزارت صحت عامه کردند در هر سه ماه باید معاشات پرسونل اجرا گردد که این کار در روزهای نزدیک اجرا خواهد شد.
به گفته نامبرده، آنان به هر کارکن شفاخانه فیصدی ماهانه را تعیین کردند، تا که در مقابل آن معاش بدست بیاورند، اما کارکنان شفاخانه بدون اینکه با اصول کار کنند، دست به اعتصاب کاری زدند.
نقشبندی می‌گوید، آن تعداد پرسونل شفاخانه که کمبود است، بست‌های شان به اعلان داده شده و زود استخدام خواهند گردید.
کد مطلب: 90048
 


 
نام و نام خانوادگی
ایمیل