​دسترسی مادران به خدمات صحی ۵۹ درصد افزایش یافته‌است

رئیس عمومی نظارت و ارزیابی وزارت صحت عامه گفت که این وزارت حدود ۱۲ تحقیق را در زمینه‌های مختلف دسترسی مردم به خدمات صحی انجام داده‌است.
تاریخ انتشار : سه شنبه ۲۰ حمل ۱۳۹۸ ساعت ۰۹:۵۱
​دسترسی مادران به خدمات صحی ۵۹ درصد افزایش یافته‌است
نتایج یک تحقیق جدید نشان می‌دهد که مرگ و میر نوزادان در کشور ۸ درصد کاهش یافته‌است.
این تحقیق که براساس آماردهی کلینک‌های فعال در سراسر کشور انجام شده، نشان می‌دهد که در برخی ساحات دوردست هنوز هم دسترسی مردم به خدمات صحی با چالش‌هایی مواجه است.
عطاءالله سیدزی رئیس عمومی نظارت و ارزیابی وزارت صحت عامه دیروز (دوشنبه ۱۹ حمل) گفت که این وزارت حدود ۱۲ تحقیق را در زمینه‌های مختلف دسترسی مردم به خدمات صحی انجام داده‌است.
سیدزی افزود، براساس یکی از این تحقیقات، مرگ و میر نوزادان در سال ۲۰۰۲ که از هر یک هزار ولادت ۵۷ نوزاد جان‌های شان را از دست می‌دادند؛ دیروز این رقم به ۴۹ نوزاد در هر هزار ولادت کاهش یافته‌است.
به گفته وی، این آمار نشان می‌دهد که مرگ و میر نوزدادان در کشور به صورت چشمگیری کاهش یافته و حتی می‌شود این آمار را با مرگ و میر نوزادان در پاکستان و هند مقایسه کرد.
وی بیان داشت که دسترسی مادران به خدمات صحی نیز ۵۹ درصد افزایش یافته در حالیکه در سال گذشته میزان دسترسی مادران به خدمات صحی ۵۰ درصد بود.
دسترسی به خدمات واکسن نیز بیشتر شده‌است؛ اما امراض تنفسی برای نوزادان در بخش شمالی کشور بیشتر گزارش شده‌است.
به نقل از افغانستان ما، این تحقیق در بخش محو بیماری ملاریا نیز نشان می‌دهد که این بیماری در مناطق مشرقی کشور از جمله لغمان، ننگرهار، کنر و نورستان، هنوز هم وجود دارد و در برخی مناطق، بیشتر هم شده‌است.
براساس این تحقیق، دسترسی به خدمات صحی براساس مدت زمانی نیز افزایش یافته و در مدت دو ساعت حدود ۹۰ درصد مردم به خدمات دسترسی دارند، در یک ساعت ۸۵ درصد و در نیم ساعت حدود ۵۴ درصد مردم به خدمات صحی دسترسی دارند.
تحقیق می‌افزاید که میزان دسترسی مردم به خدمات صحی در ساحات دور دست کشور هنوزهم یک چالش است.
سیدزی افزود که یافته‌های این اداره با وزارت صحت نیز شریک شده تا تدابیر و اقدامات صحی پس از این مطابق به آمارهای ارائه شده روی دست گرفته شود تا نتیجه مثبت دهد.
کد مطلب: 89673
 


 
نام و نام خانوادگی
ایمیل