شرکت برشنا: شورای وزیران طرح استفاده از برق آفتابی در ادارات دولتی را تصویب کرد

17 حمل 1398 ساعت 16:10

سخنگوی شرکت برشنا اعلام کرد که سیستم برق ادارات دولتی در آینده ای نزدیک آفتابی می‌شود.


«وحیدالله توحیدی»، سخنگوی شرکت برشنا به رسانه‌ها گفت که طرح استفاده از برق آفتابی در ادارات دولتی که از سوی این اداره تهیه و به شورای وزیران فرستاده شده بود، به تازگی در این شورا به تصویب رسیده‌است.
توحیدی گفت که شرکت برشنا به دنبال تصویب این طرح در شورای وزیران، نخستین نشستی را با نماینده وزارت انرژی و آب، اداره ملی حفاظت محیط زیست و اداره ملی استندرد برای اجرایی شدن مصوبه شورای وزیران برگزار کرده‌است.
سخنگوی شرکت برشنا گفت که این طرح پس از برگزاری چندین جلسه مشورتی با ادارات ذی‌ربط دولتی نهایی و به اجرا گذاشته می‌شود.
به گفته وی، این طرح به همکاری وزارت مالیه، انرژی و آب، اداره ملی حفاظت محیط زیست و اداره ملی استندرد در مرحله اول در ۱۵ اداره دولتی تطبیق و این ادارات به برق آفتابی وصل می‌شود.
توحیدی همچنین گفت که این طرح برای واحدهای مرکزی ادارات دولتی در نظر گرفته شده‌است و اجرایی شدن آن به حدود چهار ماه یا بیش‌تر وقت نیاز دارد.


کد مطلب: 89637

آدرس مطلب: http://www.payam-aftab.com/fa/doc/news/89637/شرکت-برشنا-شورای-وزیران-طرح-استفاده-برق-آفتابی-ادارات-دولتی-تصویب

پیام آفتاب
  http://www.payam-aftab.com