رئیس‌جمهور: برای موثریت صادرات باید به تولید باکیفیت توجه شود

رئیس‌جمهور غنی می‌گوید که روسیه و قزاقستان می‌توانند بزرگترین بازار برای انگور افغانستان باشند.
تاریخ انتشار : پنجشنبه ۱۵ حمل ۱۳۹۸ ساعت ۱۳:۳۴
رئیس‌جمهور: برای موثریت صادرات باید به تولید باکیفیت توجه شود
رئیس‌جمهور محمد اشرف غنی در «پنجمین کنفرانس ملی ترویج زراعتی» گفت که از وضعیت صادرات انگور کشور راضی نیست.
وی گفت: «انگور یکی از عمده‌ترین صادرات ماست. از وضعیت انگور ناراضی استم. قدم‌هایی برداشته شده و قدم‌هایی به مراتب بزرگتر به کار است. تجربهٔ شیلی، هندوستان جنوبی، پرو و کالیفورنیا نیاز است تا وضعیت انگور تغییر کند».
غنی خطاب به بازرگانان گفت که بازارهایی در اختیار آنان قرار خواهد گرفت.
وی افزود: «ضرورت است که متحد شویم و آواز مشترک پیدا کنیم. بازار آذربایجان به رویتان باز خواهد شد و بازار امارات، اما بزرگترین بازار قزاقستان و روسیه خواهد بود».
محمد اشرف غنی گفت که برای موثریت صادرات، باید روی تولید معیاری و باکیفیت توجه شود.
کد مطلب: 89617
 


 
نام و نام خانوادگی
ایمیل