​بانک توسعه آسیایی دو پروژه تولید برق در افغانستان را تمویل می‌کند

مسئولان بانک توسعه آسیایی در کابل می‌گویند که امسال به شمول تمویل پروژهٔ پژوهشی آب ارغنداب در قندهار، پروژهٔ دوم تولید برق سولری در قندهار نیز از کمک‌های این بانک تمویل خواهند شد.
تاریخ انتشار : يکشنبه ۲۶ حوت ۱۳۹۷ ساعت ۰۹:۴۶
​بانک توسعه آسیایی دو پروژه تولید برق در افغانستان را تمویل می‌کند
بانک توسعه آسیایی، دو پروژهٔ مهم تولید انرژی برق در افغانستان را تمویل می‌کند.
مسئولان این بانک در کابل می‌گویند که امسال به شمول تمویل پروژهٔ پژوهشی آب ارغنداب در قندهار، پروژهٔ دوم تولید برق سولری در قندهار نیز از کمک‌های این بانک تمویل خواهند شد.
به گفتهٔ آنان، بانک توسعهٔ آسیایی در حال حاضر برای انجام بررسی‌های فنی دربارهٔ تونل جدید سالنگ با حکومت افغانستان کار می‌کند. به گزارش طلوع نیوز، دیویت دول، معاون بانک توسعه آسیایی در کابل گفت: «بانک توسعهٔ آسیایی، در حال حاضر حکومت افغانستان را برای کارهای نخستین ساخت تونل سالنگ نو کمک می‌کند و این بانک در نظر دارد که در آینده‌ها این پروژه را نیز تمویل کند.»
در همین حال، شماری از آگاهان اقتصادی، عملی شدن پروژه‌های زیربنایی را در کشور برای بهبود عرضهٔ خدمات عامه بسیار مهم می‌دانند و در این بخش، نقش بانک توسعهٔ آسیایی را به مثابهٔ یکی از بزرگترین کمک کنندگان به افغانستان با ارزش می‌خوانند.
قیس محمدی، استاد اقتصاد در یکی از دانشگاه‌های خصوصی در کابل گفت: «موجودیت برق، موجودیت سرک‌ها، موجودیت آب و موجودیت منابع انسانی با تحصیلات بلندتر با مهارت‌های بهتر می‌تواند که زمینهٔ بهتر رشد اقتصادی یک کشور را فراهم سازد.»
بربنیاد آمارهای بانک توسعهٔ آسیایی، در حال حاضر، بیش از سی پروژه در بخش‌های گوناگون در کشور با کمک این بانک عملی می‌شود و به گفتهٔ مسئولان این بانک در این پروژه‌ها میلیاردها دالر هزینه می‌شود.
کد مطلب: 89430
 


 
نام و نام خانوادگی
ایمیل