تعیین کمیشنران کمیسیون‌های انتخاباتی از سوی رئیس جمهور

رئیس جمهور غنی در احکامی جداگانه اعضای کمیسیون مستقل انتخابات، کمیسیون رسیدگی به شکایات انتخاباتی و رئیس دارالانشای کمیسیون مستقل انتخابات را تعیین نمود.
تاریخ انتشار : يکشنبه ۱۲ حوت ۱۳۹۷ ساعت ۱۸:۳۸
رئیس جمهور غنی در احکامی جداگانه اعضای کمیسیون مستقل انتخابات، کمیسیون رسیدگی به شکایات انتخاباتی و رئیس دارالانشای کمیسیون مستقل انتخابات را تعیین نمود. متن فرمان‌های صادره به شرح ذیل می‌باشد:

فرمان رئیس جمهوری اسلامی افغانستان در مورد تعیین اعضای کمیسیون مستقل انتخابات
 به تأسی از حکم ماده یکصد و پنجاه و ششم قانون اساسی و حکم فقره (5) ماده (13)  قانون جدید انتخابات که طی فرمان تقنینی شماره (346) مورخ 23/11/1397 ریاست جمهوری ا.ا، توشیح گردیده، از میان هشتاد و یک تن کاندیدای ارایه شده از طرف احزاب سیاسی ثبت شده در وزارت عدلیه و نهاد های جامعه مدنی مرتبط به انتخابات، بعداز انتخاب (14) تن ایشان از جانب کاندیدان انتخابات ریاست جمهوری ا.ا، تعیین ذوات آتی:
1.     سید عصمت الله مل، برای مدت پنج سال؛
2.     مولانا محمد عبدالله، برای مدت پنج سال؛
3.     اورنگ زیب، برای مدت پنج سال؛
4.     محمد حنیف دانشیار، برای مدت پنج سال؛
5.     مسافر قوقندی، برای مدت سه سال؛
6.     حوا علم نورستانی، برای مدت سه سال؛
7.     رحیمه ظریفی، برای مدت سه سال؛
بحیث اعضای کمیسیون مستقل انتخابات منظور است.
اعضای معرفی شده به کمیسیون مستقل انتخابات، موظف اند، در اولین جلسۀ خویش، رئیس، معاون و منشی کمیسیون را انتخاب نموده و فعالیت خویش را بر طبق قانون اساسی کشور و قانون جدید انتخابات، آغاز نمایند.
 محمد اشرف غني
رئیس جمهوری اسلامی افغانستان    

فرمان رئیس جمهوری اسلامی افغانستان در مورد تعیین رئیس دارالانشای کمیسیون مستقل انتخابات
 به منظور انسجام و پیشبرد هرچه بهتر امور اداری و اجرائیوی مسایل مربوط به انتخابات، به تأسی از حکم فقره (13) ماده (64) قانون اساسی کشور و مطابق حکم فقره (2) ماده بیست و دوم قانون جدید انتخابات، تعیین حبیب الرحمن ننگ را به حیث رئیس دارالانشای کمیسیون مستقل انتخابات منظور می نمایم.
از خداوند متعال جل جلاله توفیقات مزید برایشان آرزو می نمایم.
 
محمد اشرف غني
رئیس جمهوری اسلامی افغانستان    

فرمان رئیس جمهوری اسلامی افغانستان در مورد تعیین اعضای کمیسیون شکایات انتخاباتی
 به تأسی از حکم ماده یکصد و پنجاه و ششم قانون اساسی، به منظور رسیده گی به اعتراضات و شکایات ناشی از تخطی، تخلف و شناسایی جرایم انتخاباتی و حکم فقره (3) ماده (28)  قانون جدید انتخابات که طی فرمان تقنینی شماره (346) مورخ 23/11/1397 ریاست جمهوری ا.ا، توشیح گردیده، از میان هشتاد و یک تن کاندیدای ارایه شده از طرف احزاب سیاسی ثبت شده در وزارت عدلیه و نهاد های جامعه مدنی مرتبط به انتخابات، بعداز انتخاب (14) تن ایشان از جانب کاندیدان انتخابات ریاست جمهوری ا.ا، تعیین ذوات آتی:
1.     محمد قاسم الیاسی، برای مدت پنج سال؛
2.     زهره بیان شینواری، برای مدت پنج سال؛
3.     مولوی دین محمد عظیمی، برای مدت پنج سال؛
4.     محمد یونس طغرا، برای مدت سه سال؛
5.     سید قطب الدین رویدار، برای مدت سه سال؛
بحیث اعضای کمیسیون شکایات انتخاباتی منظور است.
اعضای معرفی شده به کمیسیون شکایات انتخاباتی، موظف اند، در اولین جلسۀ خویش، رئیس، معاون و منشی کمیسیون را انتخاب نموده و فعالیت خویش را بر طبق قانون اساسی کشور و قانون جدید انتخابات، آغاز نمایند.
 
محمد اشرف غني
رئیس جمهوری اسلامی افغانستان    

فرمان رئیس جمهوری اسلامی افغانستان در مورد تعیین رئیس دارالانشای کمیسیون شکایات انتخاباتی
 
به منظور رسیده گی به اعتراضات و شکایات ناشی از تخطی، تخلف و جرایم  مربوط به انتخابات، به تأسی از حکم فقره (13) ماده (64) قانون اساسی کشور و مطابق حکم فقره (2) ماده (32) قانون جدید انتخابات، تعیین چمن شاه اعتمادی را به حیث رئیس دارالانشای کمیسیون شکایات انتخاباتی منظور می نمایم.
از خداوند متعال جل جلاله توفیقات مزید برایشان آرزو می نمایم.
 
محمد اشرف غني
رئیس جمهوری اسلامی افغانستان
کد مطلب: 89128
گزارشگر : پایگاه اطلاع رسانی پیام آفتاب
 


 
نام و نام خانوادگی
ایمیل