چمن‌شاه اعتمادی:

بخش عمدۀ ناامنی و فساد در اداره‌های دولتی مرتبط با قاچاق مواد مخدر است

نمایندۀ مردم عزنی در مجلس نمایند‌گان می‌گوید سازمان ملل متحد، حکومت امریکا و افغانستان پس از سال ۲۰۰۱ در امر مبارزه مواد مخدر ناکام بوده اند.
تاریخ انتشار : دوشنبه ۶ حوت ۱۳۹۷ ساعت ۱۱:۲۶
بخش عمدۀ ناامنی و فساد در اداره‌های دولتی مرتبط با قاچاق مواد مخدر است
به گزارش پیام آفتاب، «چمن‌شاه اعتمادی»، نمایندۀ مردم عزنی در مجلس نمایند‌گان می‌گوید که کشت و قاچاق مواد مخدر سبب رشد اقتصاد جرمی و گسترش فساد در جامعه و نظام اداری گردیده و نیز نظام اقتصادی و اداری را افغانستان را با چالش مواجه ساخته است.
اعتمادی می‌افزاید که بخش عمدۀ ناامنی، حضور افراد مسلح غیرمسئول و گسترش فساد در اداره‌های دولتی در افغانستان ربط دارد با کشت و قاچاق مواد مخدر کشور. 
وی بیان می‌دارد که گروه‌های شورشی و گروه‌های مسلح غیرمسئول در بسیار موارد با استفاده از پولِ فروش و قاچاق مواد مخدر، روند توسعه و پیشرفت در کشور را با کُندی مواجه ساخته اند.
به گفتۀ این نمایندۀ مردم در مجلس: «تجارت و قاچاق مواد مخدر هر سال تقریباً ۱۰۰ هزار نفر را به کام مرگ می‌کشاند و قاچاق این مواد همچنان تروریستان را ثروتمندمند ساخته و گروه‌های تروریستی را تقویت می‌کند که صلح و امنیت مردم افغانستان، منطقه و جهان را تهدید می‌کنند».
اعتمادی می‌گوید که سازمان ملل متحد، حکومت امریکا و افغانستان پس از سال ۲۰۰۱ در امر مبارزه مواد مخدر ناکام بوده اند و گسترش نفوذ گروه‌های مخالف مسلح دولت و عایدات بیش از حد این گروه‌ها از کشت و قاچاق مواد مخدر به دست می‌آمد.
وی از حکومت افغانستان می‌خواهد تا چشم انتظار کمک‌های خارجی برای مبارزه با موامخدر نباشد و خود تلاش کند برای جلوگیری از منابع عایداتی گروه‌های شورشی مخالف دولت، بودجه اختصاص دهد.
کد مطلب: 88965
 


 
نام و نام خانوادگی
ایمیل