حزب ملت متحد افغانستان: اسناد تقلب در انتخابات پارلمانی از بین برده شد

شماری از ناظران احزاب سیاسی و جامعهٔ مدنی ادعا دارند که اسناد تقلب در روند انتخابات پارلمانی به گونهٔ هدف‌مند از بین برده شده‌اند.
تاریخ انتشار : چهارشنبه ۱ حوت ۱۳۹۷ ساعت ۱۰:۴۰
حزب ملت متحد افغانستان: اسناد تقلب در انتخابات پارلمانی از بین برده شد
«سید بشیر بشرمل» رئیس دبیرخانهٔ حزب ملت متحد افغانستان روز گذشته در یک نشست خبری در کابل مدعی شد که اسناد تقلب در انتخابات گذشتهٔ پارلمانی در کمیسیون‌های انتخاباتی نابود شده‌است.
بشرمل گفت که همزمان با برکناری کمیشنران کمیسیون‌های انتخاباتی، اسناد تقلب در کمیسیون‌های نیز به شکل هدف‌مند از بین رفته و کمیشنران جدید نمی‌توانند آرای پاک را از ناپاک تفکیک کنند.
وی افزود که حکومت با معرفی اعضای جدید کمیسیون‌های انتخاباتی باید به تصمیم‌های گذشته کمیسیون‌های انتخاباتی که براساس قانون نهایی می‌باشند رجوع کند.
در همین حال، «عبدالغفار وفا» رئیس سازمان نخبگان افغانستان در این نشست با استقبال از برکناری کمیشنران کمیسیون‌های انتخاباتی، گرداننده‌گان مدیریت تقلب را در کمیسیون‌ها فعال دانسته خواهان برکناری آنان شد.
آقای وفا گفت که مسئولان بخش‌های عملیاتی کمیسیون‌های انتخاباتی مسئولیت بیشترین حجم تقلب را به عهده دارند به این دلیل حکومت افرادی که بخش‌های عملیاتی کمیسیون‌ها را به مراکز تجاری تبدیل کردند برکنار و به دادستانی معرفی کند.
او مسئول پروسهٔ بازشماری آرای کابل، مسئول مرکز معلومات کمیسیون انتخابات و رئیس دبیرخانهٔ کمیسیون شکایات انتخاباتی را افرادی دانست که یا دچار کمبود ظرفیت بوده‌اند یا به آرای مردم خیانت کرده‌اند و باید به دادستانی معرفی شوند.
حکومت هفتهٔ پیش در پی اعتراضات گسترده در برابر کمیشنران کمیسیون‌های انتخاباتی اعضای این کمیسیون‌ها را از وظایف شان برکنار کرده و با دادستانی کل معرفی کرد.
کد مطلب: 88837
 


 
نام و نام خانوادگی
ایمیل