​به نام «دوستم» به کام «امرالله صالح»!

نکته دیگر سکوت جنرال دوستم در مورد این حق پایمال شده خود است، دوستم انگار از خط و نشان‌هایی که غنی هنگام بازگشت جنرال ترک‌بار به افغانستان برای او کشیده بود، هنوز شوکه است و دنبال درد سر نمی‌گردد حتی اگر حقش را بخورند.
تاریخ انتشار : دوشنبه ۲۹ دلو ۱۳۹۷ ساعت ۱۰:۲۴
​به نام «دوستم» به کام «امرالله صالح»!
امرالله صالح، رئیس روند سبز که اینک در تیکت انتخاباتی غنی به عنوان معاون اول ثبت‌نام کرده در نشست امنیتی مونیخ که به تازگی در آلمان برگزار شد، در کنار رئیس جمهور، مشاور امنیت ملی و وزیر مالیه افغانستان نشست.
پیش از این نیز آقای صالح در نشست‌های مهم حکومتی در کنار رئیس جمهور دیده شده‌بود.
در این نشست‌های حکومتی، امرالله صالح روی همان چوکی(صندلی)‌ می‌نشیند که متعلق به جنرال دوستم، معاون اول برحال رئیس جمهور می‌باشد.
این عمل با واکنش منفی بسیاری روبرو شده‌است؛ برخی از نامزدان انتخابات ریاست جمهوری از حضور امرالله صالح در نشست‌های مهم حکومتی و سفرهای خارجی رئیس جمهور غنی انتقاد کرده می‌گویند امرالله صالح هیچ سمت دولتی ندارد.
این نامزدان تأکید می‌کنند حضور امرالله صالح در کنار رئیس جمهور در نشست‌های داخلی و خارجی مهم نوعی تبلیغ برای پیروزی غنی در انتخابات ریاست جمهوری پیش‌رو می‌باشد. 
حکیم تورسن، نامزد انتخابات ریاست جمهوری می‌گوید: «حضور آقای صالح در نشست های رسمی غیر قانونی است خودم که به این حرفها هرچند فکر هم نمی کنم اما به دیگران خیلی آسیب می رساند این غیر قانونی است و این کمپاین است.» 
درهمین حال، ارگ ریاست جمهوری دلیل حضور آقای صلح در این نشست‌ها را  عضویت اش  در بورد مشورتی صلح می‌داند اما پرسشی که مطرح می‌شود این است که بورد مشورتی صلح شانزده عضو دارد که هیچ یک دیگر از این اعضا در این نشست‌ها حضور ندارند.
همزمان با این، جنرال دوستم، معاون اول ریاست جمهوری، پس از آن‌که اختلافات سیاسی اش با ارگ بالا گرفت، در نشست‌های مهم ریاست جمهوری و دیگر امورات دولتی  دیده نمی‌شود امری دیگری که ظاهراٌ نزدیکان معاون نخست ریاست جمهوری هم از این کار آقای غنی و امرالله صالح، خوش به نظر نمی رسند.
عبدالله قرلق، معاون حزب جنبش اسلامی در این مورد اظهار ‌می‌دارد: «هیچ کسی نمی تواند جای معاون اول را پر کند و این خلاف قانون است که در برخی جلسات آقای صالح در کرسی معاون اول می نشیند و باید خودش متوجه این موضوع باشد.» 
از سویی هم،  جریان‌های سیاسی نیز می‌گویند رییس جمهور با استفاده از امکانت دولتی و قدرتش مبارزات قبل از وقت را برای انتخابات آغاز کرده است که این امر در مخالفت با قانون انتخابات قرار دارد.
احمد سعیدی، آگاه مسایل سیاسی دراین مورد می‌گوید: «حضور هر فرد مربوط به تکت انتخاباتی غنی در نشست‌های حکومتی غیر قانونی است و ارگ و سخنگویانشان باید به شما جواب دهد که چرا امرالله صالح در این نشست ها حضور دارد.» 
 به تاز‌گی شورای تشریک مساعی نامزدان انتخابات ریاست جمهوری آقای غنی را به استفاده از امکانت دولتی برای مبارزات قبل از وقت انتخاباتی متهم کرده است.
این همه در حالیست که آقای صالح پس از نشر گزارشات در این پیوند در واکنش به اظهارات شماری از آگاهان و نامزدان انتخابات ریاست جمهوری، که از سفرهای وی انتقاد کرده اند می‌گوید، با آنان در میدان انتخابات دعوای خود را صاف خواهد کرد.
 همچنان امرالله، صالح می‌گوید درشماری از جلسه های مشورتی و سیاسی که در آن اشتراک می‌کند رییس جمهور وی را دعوت می‌کند.
 آقای صالح همچنان گفته است وی از این محیط قدرت هیچ استفاده شخصی و گروهی نکرده است. 
وی خطاب به منتقدان خود گفته است که از انتقاد وی چیزی به دست نخواهند آورد و به جای آن باید روی روایت و پیام شان به ملت کار کنند.
به هر صورت و در تحلیل این رفتار غنی و معاون اول وی در تیم انتخاباتی‌اش باید گفت که حکومت خیلی زود گلیم جنرال دوستم به عنوان معاون اول برحال رئیس جمهور را برچیده‌است.
این درحالی‌ست که براساس قانون، نشستن در کنار رئیس جمهور در نشست‌های مهم حکومتی حق مسلم جنرال دوستم است نه امرالله صالح!
نکته‌ی دیگری که باید ذکر شود سکوت جنرال دوستم در مورد این حق پایمال شده خود است، دوستم انگار از خط و نشان‌هایی که غنی هنگام بازگشت جنرال ترک‌بار به افغانستان برای او کشیده بود، هنوز شوکه است و دنبال درد سر نمی‌گردد حتی اگر حقش را بخورند. 
 
کد مطلب: 88774
گزارشگر : حفیظ‌الله رجبی
 


 
نام و نام خانوادگی
ایمیل