۱۷ تن به جرم قاچاق مواد مخدر به زندان محکوم شدند

در یک هفته گذشته ۱۷ قاچاقچی مواد مخدر جمعاً به بیش از ۱۶ سال زندان محکوم شدند.
تاریخ انتشار : چهارشنبه ۱۰ دلو ۱۳۹۷ ساعت ۰۹:۱۴
۱۷ تن به جرم قاچاق مواد مخدر به زندان محکوم شدند
مرکز عدلی و قضایی مبارزه با مواد مخدر گفت که در جریان یک هفتهٔ گذشته ۱۷ تن به جرم قاچاق مواد مخدر به زندان محکوم شده‌اند.
این مرکز همچنین گفت که این افراد در پیوند به ۱۰ قضیه قاچاق مواد مخدر از نقاط مختلف افغانستان بازداشت و به زندان محکوم شده‌اند.
بر اساس خبرنامه‌ای که دیروز از سوی مرکز عدلی و قضایی مبارزه با مواد مخدر منتشر شد، این ۱۷ تن در جریان یک هفته گذشته تا ۱۶ سال زندان محکوم شده‌اند.
مرکز عدلی و قضایی مبارزه با مواد مخدر گفته‌است: «این افراد از سوی ارگان‌های کشفی و امنیتی در ارتباط به قاچاق بیش از ۵۰ کیلوگرام مواد مخدر نوع هرویین، بیش از ۱۷۳ کیلوگرام تریاک، بیش از ۳۹۸ کیلوگرام چرس و بیش از ۱۱ کیلوگرام مواد مخدر نوع شیشه از نقاط مخلتف کشور بازداشت و با دوسیه‌های شان به این مرکز فرستاده شده بودند».
این درحالی است که چندی پیش نیز ۱۸ تن در پیوند به ۱۳ پروندهٔ قاچاق مواد مخدر از سوی این مرکز به زندان محکوم شده بودند. این مرکز در آن زمان گفته بود که افراد بازداشت شده به ۳ تا ۱۰ سال زندان محکوم شده‌اند.
کد مطلب: 88241
 


 
نام و نام خانوادگی
ایمیل