مشکل اساسی زنان خبرنگار هراتی عدم دسترسی به اطلاعات و تبعیض جنسیتی است

شماری از زنان خبرنگار هراتی در دیدار با معاون والی این ولایت، خواهان افزایش همکاری‌ها در حل چالش‌های سد راه‌شان شده و گفتند که عدم دسترسی به اطلاعات و تبعیض جنسیتی مشکل اساسی‌شان هستند.
تاریخ انتشار : دوشنبه ۲۴ جدی ۱۳۹۷ ساعت ۱۶:۰۵
مشکل اساسی زنان خبرنگار هراتی عدم دسترسی به اطلاعات و تبعیض جنسیتی است
به گزارش خبرگزاری پیام آفتاب، «عاطفه غفوری»، مسئول کمیته مصئونیت در بخش زنان خبرنگار هرات، خواهان فراهم‌آوری تسهیلات لازم جهت بهبود روند کار، برداشتن موانع و محدودیت در اطلاع‌رسانی به موقع در برخی از ادارات دولتی شد.
وی، از تبعیضات جنسیتی و نبود محیط مناسب و مصئونیت شغلی زنان یاد کرد و بر ضرورت فراهم‌سازی زمینه‌های مناسب کاری تآکید نمود.
در این نشست، «مونسه حسن‌زاده»، معاون والی هرات از حضور و نقش مؤثر زنان خبرنگار در راستای انعکاس فعالیت‌های حکومت و بازتاب‌دهی مشکلات قدردانی کرد و وعده سپرد تا در راستای حل مشکلات‌شان همکاری لازم را خواهد کرد.
خانم حسن‌زاده تآکید کرد که اداره محلی در قسمت حل مشکلات بانوان خبرنگار تلاش خواهد نمود و آن را از جز اولیت کاری خویش قرار خواهد داد.
بانوان خبرنگار از نبود زمینه مناسب شغلی، اذیت و آزار جنسی و عدم درسترسی به اطلاعات شکایت دارند.
در اخیر فیصله شد تا در قسمت موضوعات یاد شده اقدام جدی و عملی صورت گیرد.
مرتضی کریمی، خبرنگار پیام آفتاب در هرات
کد مطلب: 87705
گزارشگر : مرتضی کریمی
 


 
نام و نام خانوادگی
ایمیل