​سطح آب‌های زیرزمینی کابل ۱۵ تا ۲۰متر کاهش یافته‌است

ریاست آب رسانی کابل می‌گوید، سطح آب زیرزمینی کابل در سال‌های اخیر بین پانزده تا بیست‌متر کاهش یافته‌است.
تاریخ انتشار : دوشنبه ۲۴ جدی ۱۳۹۷ ساعت ۱۳:۱۵
​سطح آب‌های زیرزمینی کابل ۱۵ تا ۲۰متر کاهش یافته‌است
ریاست آب رسانی کابل می‌گوید، سطح آب زیرزمینی کابل در سال‌های اخیر بین پانزده تا بیست‌متر کاهش یافته‌است. این نهاد می‌افزاید که برنامه‌های درازمدت را برای جلوگیری از ضایع شدن آب روی دست دارند.
سردار ولی ملک‌زی رئیس این نهاد درین مورد می‌گوید: «در سالهای اخیر سطح آب پایان آمده‌است ارزیابی‌های ما نشان می‌دهد که در برخی مناطق ۳۵ سانتی‌متر و در برخی مناطق تا ۳۰متر کاهش یافته‌است و در کل گفته می‌توانیم که سطح آب به گونه میانی در کل کابل بین ۱۵ تا ۲۰ متر کاهش یافته‌است.»
در همین حال حفر کاران چاهای عمیق می‌گویند که از اثر بارنده گی‌های چند روز گذشته نیم متر سطح آب بالا آمده و همچنان در آب‌های زیر زمینی جهش ایجاد شده‌است.
این گفته‌ها امیدواری نسبی را برای شهریان کابل جهت کاهش خشک سالی سال آینده به بارآورده است.
هرچند باشندگان کابل از نوید خیزش آب و بارندگی‌ها خوشحال اند اما با این هم از حکومت می‌خواهند تا در مورد خشکسالی‌ها پیش بین باشد.
با این حال خشکسالی مشکل بزرگ بخش‌های زیاد افغانستان است، اما چالشی نیست که امروزه به وجود آمده باشد.
به نظر زمین شناسان، مدت ده سال می‌شود که افغانستان با خشکسالی رو برو است و به باور آنان پنج تا شش سال بارندگی‌های دوامدار می‌تواند این مشکل را حل کند.
کد مطلب: 87702
 


 
نام و نام خانوادگی
ایمیل