محدودیت‌های جدید وزارت داخله برای صدور جواز اسلحه

وزارت امور داخله اعلام کرد که اشخاص و شرکت‌هایی که در فهرست مالیه دهندگان ثبت نیست جواز اسلحه‌شان لغو می‌گردد.
تاریخ انتشار : دوشنبه ۲۴ جدی ۱۳۹۷ ساعت ۱۰:۰۲
محدودیت‌های جدید وزارت داخله برای صدور جواز اسلحه
وزارت امور داخله اعلام کرد که پس از این تنها برای اشخاصی جواز اسلحه صادر خواهد کرد که اسم‌شان شامل فهرست مالیه دهندگان وزارت مالیه باشد.
وزارت امور داخله در اعلامیه‌ای، معیار برای داشتن محافظان شخصی و خصوصی را اعلام کرده‌است.
در این اعلامیه آمده است: «هزاران تن در کابل و ولایات دیگر به بهانه اینکه امنیت شخصی‌شان در خطر است از محافظین شخصی و خصوصی کار می‌گیرند و صدها تن دیگر نیز تقاضای جواز حمل سلاح نموده‌اند.»
وزارت امور داخله تأکید کرد: «اما از این به بعد، وزارت امور داخله، تنها برای اشخاصی جواز اسلحه صادر خواهد کرد که اسم شان شامل فهرست مالیه دهندگان وزارت مالیه باشد.»
وزارت امور داخله افزود: «در وزارت مالیه سه کتگوری مالیه دهنده ثبت است، کتگوری بزرگ، متوسط و کوچک. اشخاص و شرکت‌هایی که در فهرست مالیه دهندگان ثبت نیستند، جواز اسلحه‌شان لغو می‌گردد و متقاضیان جواز اسلحه تا زمانی‌که تصدیق از وزارت مالیه مبنی بر شفافیت مالیاتی به این وزارت نیاورند، جواز اسلحه برای شان توزیع نخواهد گردید.»
وزارت امور داخله تأکید کرد که این وزارت با این کار نه تنها مسئولیت خویش را در ازدیاد عاید ملی انجام خواهد داد، بلکه در پیدا کردن سرنخ سرمایه‌های مبهم، تشریح ناشده و دور از نظام مالیاتی افغانستان نیز گام خواهد برداشت.
گفتنی است که با تغییر رهبری در وزارت امور داخله، اصلاحات جدی در این وزارت روی دست گرفته شده‌است.
کد مطلب: 87691
 


 
نام و نام خانوادگی
ایمیل