​وزارت زراعت: بانوان در گسترش کاشت زعفران نقش کلیدی دارند

وزارت زراعت و مالداری گفت بیش از ۳۰ هزار باغچه خانگی برای ۳۰ هزار زن بی‌بضاعت ساخته شده‌است.
تاریخ انتشار : يکشنبه ۲۳ جدی ۱۳۹۷ ساعت ۰۹:۵۷
​وزارت زراعت: بانوان در گسترش کاشت زعفران نقش کلیدی دارند
وزارت زراعت و مالداری اعلام کرد که در سال ۱۳۹۷ خورشیدی بیش از ۳۰ هزار باغچه خانگی برای زنان فقیر ساخته‌است. این وزارت می‌گوید که این اقدام برای تقویتِ اقتصاد خانم‌های تهیدست و رشدِ مصؤنیت غذایی در میانِ خانواده‌ها، در سالِ ۱۳۹۷ خورشیدی گرفته شده‌است.
اکبر رستمی سخنگوی وزارت زراعت می‌گوید که در جریان این سال بیش از ۳۰ هزار باغچه خانگی برای ۳۰ هزار زن بی‌بضاعت ساخته شده‌است.
بر اساس این طرح، ۸۰۰ بُزِ شیری برای ۴۰۰ خانم در ولایت‌های کابل، ارزگان، پکتیا و کنر توزیع شده، ۶۰۰ صندوقِ زنبور عسل، برای ۳۰۰ خانم و ۱۱۰ گاو شیری برای ۱۱۰ خانم کمک صورت گرفته و برای ۸۰۰ خانم ۲۱ نوع وسیله پروسسِ موادِ غذایی فراهم شد.
رستمی همچنین گفت که از ۱۵۴ هزار شغلِ جدیدِ فصلی که در سکتورِ زعفران در کشور ایجاد شده، ۸۰ درصد آن مربوط به زنان است.
سخنگوی این وزارت می‌گوید که بانوان کشور، در گسترشِ کاشت و برداشتِ زعفران، نقشِ کلیدی و بنیادی دارند.
وزارت زراعت در ۱۳۹۷ مالی، کارِ ساختِ دو فابریکهٔ پروسسِ لبنیات، جمعاً به ظرفیتِ ۴۶ هزار لیتر شیر در روز را در کابل و بلخ به پایان رساند و یک مرکزِ پروسس و بسته‌بندیِ عسل در ولایت خوست ایجاد کرد.
این وزارت می‌گوید که در پی نهادینه‌سازی مصونیت غذایی تهی‌دستان تا سطح ملی است و در این بخش، به خاطر پایدارسازی این تلاش‌ها، به حمایت و ظرفیت‌سازی در میان بانوان تمرکز کرده‌است.
گزارش‌های منتشر شده نشان می‌دهد که بیش از ۸۰ درصد جمعیت کشور از طریق کشاورزی امرار معاش می‌کنند که زنان در آن نقش مهمی ایفا می‌کنند.
کد مطلب: 87645
 


 
نام و نام خانوادگی
ایمیل