فعالیت ۵۸۴ ساحه استخراج غیرقانونی معادن متوقف شد

وزارت معادن و پترولیم می‌گوید کمیته ای تحت نام «محافظت از معادن» به ریاست وزارت معادن و پترولیم و ریاست امور اقتصادی شورای امنیت ملی تشکیل شده است.
تاریخ انتشار : يکشنبه ۲۳ جدی ۱۳۹۷ ساعت ۰۹:۴۷
فعالیت ۵۸۴ ساحه استخراج غیرقانونی معادن متوقف شد
وزارت معادن و پترولیم می‌گوید که ۵۸۴ ساحه که در آن استحراج غیرقانونی و خودسر جریان داشت، توسط کمیته محافظت از معادن متوقف گردید.
در خبرنامه ای که از طرف این وزارت دیروز منتشر شده آمده‌است که بر اساس حکم مقام ریاست جمهوری و در روشنی احکام مندرج قانون معادن، کمیته ای تحت نام «محافظت از معادن» به ریاست وزارت معادن و پترولیم و ریاست امور اقتصادی شورای امنیت ملی متشکل از اعضای دایمی و غیردایمی، نمایندگان وزارت‌های معادن، داخله، دفاع ملی، ریاست امنیت ملی و شورای امنیت ملی کشور تشکیل گردیده‌است.
منبع افزوده‌است که هدف از ایجاد این کمیته، بهبود وضعیت امنیتی در حفاظت و نهگداشت منابع منرالی و جلوگیری از معدنکاری غیرقانونی، قانون مند سازی معادن، ایجاد جای کار به مردم و کاهش فقر می‌باشد. به اساس گزارشات کمیته محافظت معادن، حدود ۵۸۴ مورد استخراج خود سر و غیرقانونی متوقف شده‌است.
در خبرنامه آمده‌است کمیته مذکور توانسته از تعداد ۳۱۲ نفر از افرادی که مصروف فعالیت‌های غیرقانونی معدنکاری بودند، تعهد نامه کتبی اخذ و افراد مذکور را به عقد قرارداد رسمی و قانونی تشویق نماید. این فعالیت‌ها با هماهنگی ارگان‌های محل و اهالی صورت گرفته‌است.
وزارت معادن و پترولیم، همواره بر جلوگیری از استخراج غیرقانونی و خودسر معادن تأکید داشته و درین راستا از هیچگونه سعی و تلاش دریغ نورزیده، حفاظت از منابع طبیعی و استخراج قانونی معادن کشور به منظور رشد اقتصادی، اشتغال زایی و فقرزدایی از اولویت‌های این وزارت می‌باشد.
این در حالیست که هفته گذشته، بیش از ۳۰ تن از کارمندان یک کارگاه معدن ذرشویی در ولایت بدخشان، به اثر لغزش کوه جان باخته بودند.
کد مطلب: 87641
 


 
نام و نام خانوادگی
ایمیل