​رئیس جمهور غنی: برای مدیریت آب‌های کشور می‌بایست تلاش‌های فوری انجام شود

رئیس جمهور غنی اقدام انجام شده در زمینه‌ی مدیریت آب‌های کشور را کافی ندانسته بر تلاش‌های فوری بیشتر در کنترل آب‌ها تأکید می‌ورزد.
تاریخ انتشار : چهارشنبه ۱۹ جدی ۱۳۹۷ ساعت ۱۵:۳۸
​رئیس جمهور غنی: برای مدیریت آب‌های کشور می‌بایست تلاش‌های فوری انجام شود
به گزارش پیام آفتاب، رئیس جمهور غنی در نشست شورای عالی اراضی، آب و محیط زیست امروز در کابل گفت باید روی یک طرح ملی کار شود تا فعالیت‌ها بیشتر منسجم گردد و نتایج ملموسی در مدت کوتاه به دست آید.
آقای افزود هنوزهم ذهنیت عامه بر این است که وضعیت آب ثابت می‌باشد، در حالی‌که نظر به تغییرات اقلیمی، وضعیت آب تغییر کرده است. 
رییس‌جمهور غنی تصریح نمود ما باید یک دیدگاه واضح برای مدیریت آب در سطح ملی داشته باشیم و همچنان ضرورت به نقشۀ راه اساسی است تا در زمینۀ مدیریت آب پیشرفت‌های واضح صورت گیرد.
رییس‌ جمهور گفت ۹۰ درصد آبیاری در کشور به شکل عنعنوی(سنتی) می‌باشد و با آمدن تغییرات اقلیمی، این بخش با خطر مواجه شده است.
 وی تأکید کرد آب به عنوان یک سرمایه ملی باید درست مدیریت شود و دولت باید مردم را در قسمت مدیریت آب و حفظ کانال‌ها و دیگر منابع آبی شریک سازد تا بتوان در سال‌های آینده که خشکسالی‌ها بیشتر می‌گردد، از منابع آبی، استفادۀ مؤثری صورت گیرد.  
نشست شورای عالی اراضی، آب و محیط زیست به ریاست رییس جمهور غنی و حضور داکتر عبدالله، محمد سرور دانش و برخی اعضای کابینه در ارگ برگزار شده‌بود.
 و رییس جمهور غنی بر مدیریت و جلوگیری جدی از ضایع شدن آب و منابع آبی کشور تاکید کرد.
به نقل از ارگ، در این نشست مسئولان بخش انرژی آب وزارت انرژی و آب، معین آبیاری و منابع طبیعی وزارت زراعت، سرپرست برنامه انسجام ساحوی وزارت احیا و انکشاف دهات در مورد وضعیت آب و منابع آبی کشور معلومات دادند.کد مطلب: 87561
گزارشگر : حفیظ‌الله رجبی
 


 
نام و نام خانوادگی
ایمیل