نام‌ هفت داور افغانستانی در فهرست داوران بین‌المللی ۲۰۱۹ فیفا

17 جدی 1397 ساعت 8:38

فدراسیون جهانی فوتبال (فیفا) فهرست داوران بین‌المللی فدراسیون‌های عضو فیفا را در سال ۲۰۱۹ اعلام کرد.


فدراسیون جهانی فوتبال (فیفا) فهرست داوران بین‌المللی فدراسیون‌های عضو فیفا را در سال ۲۰۱۹ اعلام کرد.

نام‌ هفت داور بین‌الملی فوتبال، فوتسال و فوتبال ساحلی افغانستان به شمول دو بانو در این فهرست قرار دارد.

فدراسیون فوتبال افغانستان می‌گوید که نام‌ حلیم آقا شیرزاد، یاسمین حیدری داوران فوتبال، محمد شریف سروری، فرشته شیخمیری و ننگیالی سادات، کمک داوران فوتبال، محمد تمیم حسینی، داور فوتسال و زین‌الدین شریفی، داور فوتبال ساحلی در این فهرست قرار دارد.


کد مطلب: 87468

آدرس مطلب: http://www.payam-aftab.com/fa/doc/news/87468/نام-هفت-داور-افغانستانی-فهرست-داوران-بین-المللی-۲۰۱۹-فیفا

پیام آفتاب
  http://www.payam-aftab.com